Z programu „Oszczędzam wodę, łapię deszcz” skorzystało 39 mieszkańców

Celem gminnego programu „Oszczędzam wodę, łapię deszcz” jest  propagowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez montaż na budynkach gospodarstw domowych zbiorników na wodę.

Projekt zakłada  wsparcie przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska mieszkańców, w zakupie naziemnych zbiorników na wodę opadową. Mieszkańcy będą mogli wykorzystywać pozyskaną wodę opadową na swojej posesji między innymi do podlewania ogrodu, trawnika, czy przydomowego ogródka warzywnego, a tym samym oszczędzać naturalne zasoby wód opadowych – co jest tym bardziej cenne w sytuacji istnienia zagrożenia suszą.

Z projektu skorzystało 39 mieszkańców. Gmina Kalwaria Zebrzydowska wyasygnowała na ten cel prawie 17.900 zł, 32 realizacje dotyczyły zbiorników od 1000 litrów w wzwyż, a 7 realizacji dotyczyło zbiorników o wielkości do 499 litrów.

Gminy program proekologiczny „Oszczędzam wodę, łapię deszcz” ruszył  22 lipca. Projekt zyskał pełną akceptację Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej oraz został wsparty w 100% z funduszów Gminy Kalwaria Zebrzydowska.