Trwa przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Przytkowicach

Trwa przebudowa Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach, obecne prace obejmują: - głęboką termomodernizację budynku, - wykonanie schodów zewnętrznych, - instalacji hydrantowej, - instalacji elektrycznej, - instalacji centralnego ogrzewania.

Wcześniej w  wakacje zakończyły się prace, które polegały na wymianie pokrycia dachowego.

Wartość robót budowlanych wynosi 2 mln 217 tys. zł, natomiast w 2020 roku wartość wykonanych prac wyniosła 500 tys. zł.

Przypomnijmy, że Gmina Kalwaria Zebrzydowska na ten cel pozyskała dotację, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w kwocie 1 mln 390 tys. zł.