Kolejna inwestycja przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach

Przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach powstała kolejna inwestycja. Wcześniej oddano tutaj do użytku nowoczesne przedszkole, przebudowano kotłownie, wybudowano miniarenę sportową i parking. Teraz powstała oczyszczalnia ścieków.

Przy budynku Szkoły powstała lokalna oczyszczalnia ścieków wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, zbiornikiem szczelnym. Dokonano też rozbiórki istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Dokonano odbioru wykonanych prac, w których uczestniczył Burmistrz Augustyn Ormanty, Dyrektor Szkoły Jadwiga Rusin, Radny Marcin Ożóg, inspektor i wykonawca.

Prace zostały wykonane przez wykonawce MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne, wyłonionego w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.

Wartość prac wyniosła 139 tys. zł.