Przyjaciół poznaje się w biedzie

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała 3 mln 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Otrzymanie dotacji poprzedziły złożone przez Urząd Miasta wnioski o wsparcie inwestycji.

W dniu wczorajszym (20.12) symboliczny czek na kwotę 3 mln 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, na konto Gminy została też przelana wspomniana kwota.

Dzięki otrzymanym środkom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska uda się zrealizować bardzo potrzebne mieszkańcom inwestycje.

Gmina otrzymała środki w wysokości: - 2 mln zł na przebudowę bieżni wokół boiska sportowego MKS Kalwarianka, - 1 mln 200 tys. zł na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich.

W imieniu własnym oraz społeczności miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska składam serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie finansowe. Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość - Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmita, Panu Posłowi Filipowi Kaczyńskiemu i Panu Radnemu Marcinowi Zadorze - mówił Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty i dodawał - "Przyjaciół poznaje się w biedzie" i tu mamy tego potwierdzenie.