3 mln 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała 3 mln 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Otrzymanie dotacji poprzedziły złożone przez Urząd Miasta wnioski o wsparcie inwestycji.

Pieniądze zostaną przeznaczone na:

- 1 mln 200 tys. zł - Rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich. Projektuje się rozbudowę kondygnacji I piętra i uzupełnienie szkoły o funkcję Sali gimnastycznej.

- 2 mln zł na przebudowę bieżni wokół boiska sportowego MKS Kalwarianka. Po dokonanym remoncie obiekt stanie się areną lekkoatletyczną z bieżną na 400 m z 6 torami z dodatkowym pasem z rowem z wodą do biegów z przeszkodami oraz przedłużonym odcinkiem prostej przeznaczonym do biegów na 100 i 110 m, a także budowę: - skoczni do skoku w dal i trójskoku, - skoczni do skoku o tyczce z rozbiegiem, zeskocznią i skrzynią, - skoczni do skoku wzwyż, budowę rzutni do pchnięcia kulą, - rzutni do rzutu młotem i dyskiem, - rzutni do rzutu oszczepem i m.in.: zmianę nawierzchni dwóch stanowisk trenerskich, rekultywację łuków bieżni

4,35 mld na inwestycje lokalne w gminach, powiatach i województwach
Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie.

W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – impuls inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in.  budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.

Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.