Międzyszkolny konkurs wiedzy o Świętym Janie Pawle II

W dniu 26 listopada 2020 roku, został przeprowadzony  XVI MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS WIEDZY  O ŚW. JANIE PAWLE II, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyna Ormantego. Celem Konkursu było: uczczenie 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Organizatorami Konkursu, ( który miał być zorganizowany stacjonarnie na wiosnę ) były: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym oraz Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym. Do testu on-line włączyła się młodzież, reprezentująca 7 szkół podstawowych z naszej gminy (do konkursu wiosennego zgłosiły się wszystkie szkoły).

 

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW  TESTU ON-LINE ( max ilość punktów 33)

I MIEJSCE:

  1. Kinga Oleś                 Zespół Szkół nr 6  Leńcze
  2. Kacper Gaczorek        Zespół Szkół nr 6  Leńcze
  3. Krzysztof Oleś           Zespół Szkół nr 6  Leńcze
  4. Norbert Słonina          Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zarzycach Wielkich

 

II MIEJSCE:

5. Amelia Leńczowska           Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zarzycach Wielkich

6. Oliwia Mądracka                Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

7. Martyna Wróbel                 Szkoła Podstawowa nr 1 w Stanisławiu  Dolnym

8. Magdalena Walczak           Szkoła Podstawowa nr 1 w Stanisławiu  Dolnym

 

III MIEJSCE:

9. Julia Noworolnik                Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

10. Julia Janik                         Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach

11. Patrycja Smagło               Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym- Dolany

12.  Judyta Żak                  Szkoła Podstawowa nr 1 w Stanisławiu Dolnym

13.  Aleksandra Ziemba    Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zarzycach Wielkich

14.  Jakub Bednarz            Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym- Dolany

15.  Emilia Dragan                        Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym- Dolany

16.  Natalia Bury               Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

17.  Oliwia Rajda              Szkoła Podstawowa nr 1 w Stanisławiu Dolnym

18.  Natalia Leśniak          Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym- Dolany

19.  Emilia Turek              Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

20.  Weronika Łopata        Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

21.  Sandra Wróblewska    Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach

22.  Klaudia Faber             Zespół Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

23.  Angelika Grabińska   Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach

24.  Norbert Zwierz           Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach

Komisja konkursowa: Teresa Wypiór- przewodnicząca

mgr inż. Katarzyna Leja

mgr Klaudia Chmielarczyk

 

Do konkursu przygotowywali się i byli zgłoszeni: Julia Ciesielczyk- Barwałd Średni, Weronika Malina- Zarzyce Wielkie, Jakub Gaczorek- Leńcze, Kamil Wąsek- Barwałd Górny. Z pewnych powodów (technicznych i  im znanych), nie przystąpili oni do testu on-line, w dniu 26 listopada 2020 roku.

Dziękujemy uczniom, przygotowującym się do konkursu i gratulujemy wszystkim, którzy pisali test wiedzy o św. Janie Pawle II.

Dziękujemy opiekunom za  przygotowanie swoich szkolnych zespołów. Średnia punktów, przypadająca na 1 uczestnika wyniosła 28,8(3), co daje 87,37% .

Wyrazy wdzięczności składamy Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej p. dr hab. inż. Augustynowi Ormantemu za objęcie Honorowym Patronatem XVI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Św. Janie Pawle II.

Dziękujemy Szanownej Komisji, z przewodniczącą p. Teresą Wypiór,  za  owocną współpracę oraz p. mgr inż. Katarzynie Lei, za możliwość przeprowadzenia testu on-line, za dyplomy i okazaną  pomoc.

Nagrody i upominki dla uczestników, zostały ufundowane ze środków budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, za co serdecznie  dziękujemy.

Podziękowanie kierujemy także do Urzędu Miejskiego w Wadowicach- Wydziału Promocji i  Informacji Turystycznej-  za przekazane gadżety i materiały piśmiennicze.

Nagrody, upominki, dyplomy zostaną przekazane do szkół, po 6 grudnia 2020 r.

Z życzeniami zdrowia i samych radosnych chwil

 

Organizatorzy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym