Motopompy dla strażaków ochotników

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w złożyła wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętów dla OSP i otrzymała dofinansowanie na zakup motopomp dla dwóch jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Zakupy współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Za pomoc w pozyskaniu sprzętu dziękujemy  Posłowi Filipowi Kaczyńskiemu i Wiceministrowi Środowiska Edwardowi Siarce.

Przekazanie sprzętu odbyło się przy remizie OSP w Przytkowicach, w którym uczestniczyli Poseł Filip Kaczyński, Burmistrz Augustyn Ormanty, Radny Robert Rudecki, Radny Wiesław Rudecki, Komendant Stanisław Brózda, Prezes Tadeusz Chrostek, Sołtys Kazimierz Targosz, a także druhowie.

Sprzęt otrzymały:

OSP Przytkowice

- motopompa szlamowa PH 2400 z dodatkowym sprzętem tj. wężem poliestrowym motopompy, smokiem ssawnym skośnym oraz z wężem ssawnym

KSRG OSP Zebrzydowice

- motopompa szlamowa PH 2400 z dodatkowym sprzętem tj. wężem poliestrowym motopompy, smokiem ssawnym skośnym oraz z wężem ssawnym,

 

Całkowity koszt zadania: 33.000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości: 32.670,00 zł.

 

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości