Rada miasta przeciwna agresji wobec Kościoła

Rada Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej 10.11.2020 r. w przyjętym stanowisku wyraziła sprzeciw wobec agresji, ataków na Kościół katolicki i świątynie. Radni wezwali do poszanowania uczuć religijnych milionów Polaków.

"W roku Wielkiego Polaka (Jana Pawła II - PAP) - syna tej ziemi, wielkiego orędownika pokoju, dialogu, ekumenizmu i obrońcy życia od poczęcia do naturalnej śmierci (…) rada miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej wyraża swój sprzeciw wobec wszelkich przejawów agresji, atakowania Kościoła katolickiego, jego świątyń, bezczeszczenia pomników świętych oraz symboli narodowych, zakłócaniu mszy św. w ramach jakichkolwiek protestów. Wszystkie wyżej wymienione zachowania nie znajdują akceptacji i wymagają potępienia" - głosi stanowisko, które trafi m.in. do najważniejszych osób w Polsce: prezydenta oraz marszałków Sejmu i Senatu.

Rada wezwała też wszystkich "do poszanowania tradycji i uczuć religijnych milionów Polaków". "Jednocześnie wszystkie strony sporu zachęcamy do dialogu i przygotowania rozwiązań prawnych zgodnych z obowiązującą od 1997 roku Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej" - zapisano w stanowisku.

Za przyjęciem stanowiska głosowało 10 radnych, trzech opowiedziało się przeciw. Dwóch wyłączyło się z głosowania.

Rada Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej liczy 15 członków. Reprezentują ok. 20 tys. mieszkańców gminy.

Autor: PAP

 

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty otrzymał pismo od Arcybiskupa  Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego