Nowy gabinet stomatologiczny w ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Dbając o zdrowie najmłodszych w ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej wykonano i oddano do użytku nowoczesny gabinet stomatologiczny.  Gmina planuje w kolejnych latach uruchomić podobne  gabinety w dwóch placówkach szkolnych na terenie sołectw w Przytkowicach i Leńczach.

Gabinet w Kalwarii Zebrzydowskiej  zostanie uruchomiony, po powrocie dzieci do szkół, będzie funkcjonował jako gabinet międzyszkolny.

Gabinet został wyposażony w  nowoczesny  unit stomatologiczny,  który został zakupiony ze  środków SP ZOZ Kalwaria Zebrzydowska – koszt 50 tys. zł, gabinet został też umeblowany – 2 tys. zł.

Wykonano prace związane z przebudową pomieszczenia (malowanie, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, wykonano posadzkę z płytek gresowych, dokonano montażu oświetlenia, wymieniono  drzwi i wentylator – koszt adaptacji wyniósł 25 tys. zł i został pokryty z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

W dniu dzisiejszym (20.11)  dokonano odbioru gabinetu, w którym udział wziął Burmistrz Augustyn Ormanty, Dyrektor ZS nr 1 Maria Mlak i Kierownik SP ZOZ Grzegorz Pasternak.