Dzień Pracownika Socjalnego

W dniu Pracownika Socjalnego

proszę przyjąć wyrazy uznania i podziękowania za zaangażowanie w pracę wykonywaną dla osób potrzebujących wsparcia,

życzę wiele radości, pomyślności w pracy zawodowej, prospołecznej

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Augustyn Ormanty

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej