„Polska Jerozolima” – niezwykła opowieść, o niezwykłym miejscu i ludziach

W listopadzie 2020 roku ostatecznie zakończono prace nad filmem dokumentalnym „Polska Jerozolima”. Projekt był realizowany od roku 2019 z inicjatywy Fundacja Wiara i Prawda oraz Klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej. Od początku prac do działań twórców i producentów finansowo i merytorycznie dołączyła Gmina Kalwaria Zebrzydowska, a projekt dofinansowano ze środków Województwa Małopolskiego.

Film „Polska Jerozolima” stanowi cześć projektu „Zebrzydowski 2020” który Gmina Kalwaria Zebrzydowska zrealizowała wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Poza wspomnianym filmem wykonano jeszcze: Medal – kopię z 1601 roku  z wizerunkiem Zebrzydowskiego, oraz monografię Mikołaja Zebrzydowskiego.

„Polska Jerozolimę” będzie można wkrótce zobaczyć w telewizji, internecie oraz na licznych pokazach. Film zapisany na płycie DVD można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pok. 12.

Początkiem 2020 roku, biorąc pod uwagę znaczenie projektu dla historii i kultury polskiej oraz europejskiej, do prac włączyło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez bezpośredni nadzór i wsparcie Narodowego Centrum Kultury. Projekt wsparło także wiele indywidualnych osób, firm oraz instytucji, takich jak: Gmina Lanckorona, Konwent Bonifratrów w Zebrzydowicach, Stowarzyszenie Dobroczynne im. Mikołaja Zebrzydowskiego, Arcybractwo Miłosierdzia z Krakowa czy Polska Izba Przemysłu Skórzanego.

Film powstał na podstawie scenariusza Mirosława Krzyszkowskiego i Joanny Zając, którzy także reżyserowali dzieło. Niezwykłym walorem projektu jest oryginalna muzyka Krzysztofa Odrobiny, w tym specjalnie napisana dla filmu piosenka „Pielgrzym” (słowa: Mirosław Krzyszkowski, muzyka: Krzysztof Odrobina). Film trwa 53 minuty.

Prowadzenia widza przez tajemnice Polskiej Jerozolimy podjął się znany publicysta i dziennikarz Marek Zając, wchodząc w historyczną i współczesną rzeczywistość kreowaną na ekranie. Z offu towarzyszy mu głos znanego aktora Waldemara Barwińskiego.

Film ukazuje głównego bohatera – Mikołaja Zebrzydowskiego, którego życie jest bogate w niezwykłe zwroty akcji, którym towarzyszą często przełomowe decyzje. Zebrzydowski to człowiek z krwi i kości, kochający mąż, zaangażowany polityk i żołnierz. Pozostawił po sobie wiele dzieł, które do dzisiaj przynoszą owoce - Kalwarię Zebrzydowską z skłaniającymi ku medytacji i modlitwie dróżkami, jest najważniejszym z nich. A także w Krakowie, Zebrzydowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej czy Lanckoronie.

Narracja filmu „Polska Jerozolima” to pasjonująca podróż przez XVII-wieczną historię Polski aż po współczesne obrazy i losy pielgrzymów i kontynuatorów dzieł fundatora Polskiej Jerozolimy Mikołaja Zebrzydowskiego. Takim wielkim Kalwaryjskim Pielgrzymem jest sam św. Jana Paweł II, który w roku 2020 (stulecie urodzin) został zgodnie z watykańskim dekretem Patronem Kalwarii Zebrzydowskiej – mówi reżyser Mirosław Krzyszkowski

Realizatorom filmu udało się także pokazać – dzięki współczesnym zdjęciom z Jerozolimy, archiwaliom oraz korespondującymi z nimi malarskimi kadrami z Polskiej Jerozolimy (Kalwarii Zebrzydowskiej) – jak wiele łączy te miejsca w przestrzeni wpisanej w krajobraz historii, ale przede wszystkim w wymiarze duchowego i kulturowego dziedzictwa.

Twórcy sięgnęli w obrazie po ciekawy zabieg artystyczny, łącząc w animacyjnej narracji dzieła sztuki, karty starych ksiąg i elementów architektury z obrazami filmowymi, nadając im w ten sposób szczególny wyraz, w którym łączą się dwie rzeczywistości.

Film powstawał w latach 2019–2020, a jego twórcy starali się towarzyszyć najważniejszym wydarzeniom i sytuacjom rozgrywającym się w Polskiej Jerozolimie, takim jak Wielkanocne Misteria, które gromadzą setki tysięcy pielgrzymów.