Kolenja dotacja na remont drogi gminnej, w tym roku gmina rozbiła skrabiec

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotacje w naborze uzupełniającym na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Otrzymana kwota jest rekordowa z dotychczas pozyskanych w ramach FDS, Gmina Kalwaria Zebrzydowska pozyskała 1  mln 733 tys. zł, to 50 % planowanej inwestycji.  Dzięki tym środkom przebudowana zostanie droga gminna "Wudyka" w Zebrzydowicach na odcinku 1 km 500 m.

Pozyskanie tak wysokiej dotacji było możliwe dzięki przygotowanemu wnioskowi przez Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, zabiegom Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego, współpracy z sołtysem Maciejem Musiałem.

Za pomoc w pozyskaniu dotacji dziękujemy Panom Wojewodom Łukaszowi Kmicie i Zbigniewowi Starzec, a także Filipowi Kaczyńskiemu - Posłowi na Sejm RP.


Warto w tym miejscu dodać, że w  2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina pozyskała aż 2 mln 690 tys. zł:

✅ 584 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w Zebrzydowicach na odcinku od Kościoła Św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach do mostu koło boiska sportowego
✅ 373 tys. na przebudowę drogi gminnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Piłsudskiego
✅ 1 mln 733 tys. na przebudowę drogi gminnej "Wudyka" w Zebrzydowicach