W Zebrzydowicach również trwają prace przy przebudowie drogi gminnej

W Zebrzydowicach zaplanowano przebudowę drogi gminnej wzdłuż Cedronu na odcinku od Kościoła Św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach do mostu koło boiska sportowego, w zakresie budowy chodnika, kanalizacji deszczowej, poszerzenia jezdni, remontu zjazdów oraz montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Koszt inwestycji wyniesie 1 mln 168 tys. zł czego pozyskana dotacja w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania.

Również i to zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, było to możliwe dzięki przygotowanym przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wnioskom.

To nie koniec bardzo dobrych wiadomości dla mieszkańców Zebrzydowic, niebawem ruszy przebudowa innej ważnej drogi w tej miejscowości - "Wudyka" na odcinku blisko 1 km 500 m. Właśnie został rozpisany przetarg na prace przy tej drodze gminnej.