Rozpoczęto przebudowę ul. Piłsudskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wykonana zostanie kompleksowa przebudowę ulicy na całym odcinku – 520 m., w zakresie budowy chodnika, przebudowy i remontu nawierzchni jezdni, remontu zjazdów i skrzyżowań oraz budowy elementów uspokojenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa.

Całkowity koszt inwestycji to 746 tys. zł z czego udzielona dotacja w  ramach Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 50 % kosztów realizacji zadania.

Przypomnijmy przygotowane przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymały dotację z Ministerstwo Infrastruktury i Małopolski Urząd Wojewódzki.

Dzięki pozyskanej dotacji zostaną przebudowane drogi właśnie ul. Piłsudskiego na odcinku ok. 520 m., a w Zebrzydowicach - "Strona Proboszczowa" na odcinku 680 m. Otrzymane dotacje pokryją 50 % zaplanowanych inwestycji.