Na terenie całej gminy przybędzie oświetlanych dróg

Praktycznie w każdej części gminy rozpoczynają się prace związane z budową oświetlenia. Wybudowane zostaną nowe odcinki sieci kablowej, na których zamontowanych zostanie blisko 80 lamp LED, nowe oświetlenie pojawi się przy następujących drogach:

✅ droga gminna - Filkówka w Barwałdzie Średnim
✅ droga gminna - Cmentarz – Zagrody w miejscowości Przytkowice,
✅ droga gminna - Zarzyce Wielkie,
✅ droga gminna Brody
✅ droga powiatowa Barwałd Górny – Stryszów w miejscowości Barwałd Górny,
✅ droga  powiatowa w Kalwarii Zebrzydowskiej  ul. św Floriana
✅ droga  powiatowa Kalwaria - Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice
✅ droga gminna  Zagórze w miejscowości Stanisław Dolny.

W  ostatnich dniach Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty wraz z radnymi i sołtysami z poszczególnych sołectw przekazał tereny pod budowę oświetlenia.

Zakres robót obejmował będzie między innymi: - montaż i stawianie słupów oświetleniowych, - budowę sieci kablowej, - montaż opraw oświetleniowych LED
Łączna wartość prac wyniesie blisko 360  tys. zł.