Kapliczka w Podolanach odzyskała dawny blask

Kolejna kapliczna odremontowana! Gmina Kalwaria Zebrzydowska kontynuuje odnawianie kapliczek jakie znajdują się na jej terenie. Nie tak dawno odrestaurowano podobną kapliczkę w Stanisławiu Dolnym, teraz przyszedł czas na tą z Podolan.

Kapliczka została wykonana z piaskowca rok wykonania 1905 r. Fundatorami kapliczki byli Michał i Anna Trelowie.

Kapliczkę w całości wykonano z piaskowca zwieńczona krucyfiksem, a górną część chroni metalowy daszek. Figurkę zdobi inskrypcja oraz płaskorzeźba Św. Michała Archanioła i Najświętszą Pannę Maryję Niepokalanego Poczęcia.

Kapliczka posiadała liczne ubytki wynikające ze stałego zawilgocenia przekładające się na osłabienie kamienia i wymagała pilnego remontu.

Wykonano zabiegi konserwatorskie: - oczyszczono kapliczkę z nawarstwień farby, - wzmocniono strukturę kamienia, uzupełniono ubytki, - całość została zaimpregnowana środkiem hydrofobizującym, oczyszczono napisy inskrypcję, wykonano rekonstrukcję daszku.

Całość prac wyniosła 17.800 zł, Gmina pozyskała dotację w wysokości 8.200 zł z Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Kapliczki Małopolski"

Prace zostały wykonane przez konserwatora Wojciecha Kurdziela.