OSP Brody także z nowym sprzętem

Nie tylko OSP Przytkowice otrzymało w ostatnim czasie sprzęt, ale  również OSP Brody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przyznał dotację OSP Brody zakupiono: - ubrania specjalne, - ubrania koszarowe, - buty specjalne strażackie gumowe, - buty specjalne strażackie skórzane, - tłumice detektor do pomiaru stężenia tlenu i dwutlenku węgla, - bosak dielektryczny, - prądnicę wodną sprzęt do oznakowania terenu akcji.

–  Całkowity koszt zadania to kwota  16.237 zł
–  Środki statutowe OSP - przyznane przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska: 8.118,50 zł
–  Dotacja WFOŚiGW : 8.118,50 zł

Przekazania sprzętu  na ręce Prezesa - Piotra Żabeckiego i Naczelnika Bogusława Turka dokonał Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty.