Kolejna inwestycja przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach

Przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach powstaje kolejna inwestycja. Wcześniej oddano tutaj do użytku nowoczesne przedszkole, przebudowano kotłownie, wybudowano miniarenę sportową i parking. Teraz powstaje tutaj oczyszczalnia ścieków.

W piątek (30.10) dokonano przekazania placu budowy udowy lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, zbiornikiem szczelnym. Zostanie też dokonana rozbiórka istniejącego zbiornika  na nieczystości ciekłe przy budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej.

Prace zostaną wykonane przez wykonawce MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne, która została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.

Wartość robót budowlanych wg umowy wynosi 147.891,09 zł. Termin realizacji do 30 listopada  2020 r.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, radny Pan Marcin Ożóg, sołtys Ireneusz Kowalczyk, Dyrektor Szkoły Jadwiga Rusin, inspektor nadzoru inwestorskiego i wykonawca.