Nowy sprzęt dla OSP Przytkowice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przyznał dotację OSP Przytkowice, w wysokości 9.985,20 zł na realizację zadania „Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytkowicach” zakupiono: -  ubrania specjalne, - buty specjalne strażackie skórzane,  - hełmy strażackie, -  kominiarki niepalne strażackie rękawice specjalne.

Całkowity koszt zadania to kwota  19 970,40 zł
Środki statutowe OSP - przyznane przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska: 9 985,20 zł
Dotacja WFOŚiGW : 9 985,20 zł

W piątek 30.10 Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty przekazał druhom w Przytkowicach zakupiony sprzęt. W spotkaniu uczestniczyli Prezes - Tadeusz Chrostek, Naczelnik - Robert Rudecki, druhowie OSP Przytkowice.