Zakończył się remont kapliczki wykonanej w 1879 roku w Stanisławiu Dolnym

Kapliczka została wykonana z piaskowca rok wykonania 1879.  Fundatorami kapliczki byli Piotr i Katarzyna Jaworscy. Kapliczkę w całości wykonano z piaskowca zwieńczona krucyfiksem, a górną część chroni metalowy daszek.

Figurkę zdobi inskrypcja oraz  płaskorzeźba św. Franciszka i św. Józefa z dzieciątkiem. Górny postument również zdobią płaskorzeźby przedstawiające Najświętszą Pannę Maryję Niepokalanego poczęcia oraz  św. Piotra i św. Katarzyny miało w sposób symboliczny upamiętnić imiona fundatorów.

Kapliczka posiadała liczne ubytki wynikające ze stałego zawilgocenia przekładające się na osłabienie kamienia.

Wykonano zabiegi konserwatorskie: - oczyszczono kapliczkę z nawarstwień farby, - wzmocniono strukturę kamienia, uzupełniono ubytki, - całość  została zaimpregnowana środkiem hydrofobizującym, wzmocniono osadzenie metalowego daszk, - dokonano korekty kształtu metalowych słupków, - ustabilizowano, oczyszczono i omalowano metalowe ogrodzenie.

Całość prac wyniosła 17.880 zł i zostało w całości pokryte ze środków Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Prace zostały wykonane przez konserwatora Stanisława Strzelczyka.

29.09.2020 dokonano odbioru kapliczki w której udział wziął Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Radna Ewa Pacut, wykonawca i mieszkańcy.