II etap przebudowy budynku Szkoły w Przytkowicach

Rozpoczął się II etap przebudowy Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach. Zakres prac będzie obejmował: - głęboką termomodernizację budynku, - wykonanie schodów zewnętrznych, - instalacji hydrantowej, - instalacji elektrycznej, - instalacji centralnego ogrzewania.

Wartość robót budowlanych wynosi 2 mln 217 tys. zł.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska na ten cel pozyskała dotację, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w kwocie 1 mln 390 tys.zł.

Przypomnijmy, że w wakacje zakończył się I etap prac, który polegał na remoncie pokrycia dachowego.

W piątek (25.09) dokonano przekazania palcu budowy, zadania pn.: „Przebudowy budynku szkolno-przedszkolnego w Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach” wykonawcy Firmie Budowlanej Robert Lichosyt ze Suchej Beskidzkiej, która została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

W przekazaniu placu budowy którym udział wzięli: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Radni: Robert Rudecki, Wiesław Rudecki, Sołtys Kazimierz Targosz, dyrektor szkoły Urszula Wilczyńska, inspektor nadzoru inwestorskiego Paweł Pobożniak, wykonawca Rober Lichosyt.