Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 17 września 2020 roku w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", parom małżeńskim z terenu naszej Gminy. Odznaczenie to nadawane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom, które przeżyły 50 lat w małżeństwie. Z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Odznakę Medalu otrzymało 19 par.

Uroczystość wręczenia odznaczeń poprzedzona została mszą św. w Kościele Parafialnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, którą odprawił ks.dr Stefan Misiniec.

W imienu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jubilatom wręczenia "Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" dokonał Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty. W uroczystości uczestniczył również Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Hebda.

Z okazji Jubileuszu Burmistrz Miasta wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej złożyli Dostojnym Jubilatom gratulacje, życzenia, podziękowania z okazji Złotych Godów. Życzyli dużo zdrowia, spokoju, rodzinnego ciepła, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego pożycia.

 

Andrzej Famielec