Barwałd Górny zyskał nowe oświetlenie chodnika

Dokonano odbioru nowo wybudowanej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym przy drodze krajowej nr 52. Inwestycja zwiększyła bezpieczeństwo pieszych, na niedoświetlonym odcinku chodnika wzdłuż drogi krajowej.

Na odcinku 812 m zamontowano 22 słupy oświetleniowe, na których zainstalowano po 2 lampy LED. Koszt inwestycji wyniósł 109.470 zł. Dofinansowanie w wysokości 63,63% uzyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wykonawcą zadania była firma ELEMAR sp o.o. sp. komandytowa z Zagórza.

W odbiorze uczestniczyli Burmistrz Augustyn Ormanty, Skarbnik Małgorzata Leśniak, Radny Tadeusz Wilk, Sołtys Barwałdu Górnego Jolanta Oleksy, pracownicy Referatu Inwestycji UM oraz przedstawiciele wykonawcy i nadzór budowlany.

Oświetlenie działa sprawnie i już pierwsi mieszkańcy Barwałdu wypowiadają się pozytywnie o tej inwestycji.

 

Andrzej Famielec