Więcej miejsc parkingowych w Kalwarii, przebudowana ważna droga

Zakończyły się  prace związane z przebudową ulicy Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości 80% wartości zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Droga gminna została całkowicie przebudowana zyskała nowy wygląd, została zmieniona organizacja ruchu na odcinku od Placu Targowego do ulicy Kolejowej, został wprowadzony ruch jednokierunkowy, dzięki czemu przybyło więcej miejsc parkingowych.

 

Koszt inwestycji to 782 tys. 609 zł. , zadanie zrealizowane zostało w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy dofinansowaniu zewnętrznym w wysokości 624 tys. 351 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach zadania kompleksowo przebudowano ul. Broniewskiego na odcinku ok. 470 mb.

Wprowadzono ruch jednokierunkowy na odcinku od wjazdu do Myjni samochodowej w stronę ul. Kolejowej. Na odcinku jednokierunkowym część jezdni przeznaczono do wyznaczenia pasa postojowego dla samochodów osobowych.

Zadanie swym zakresem obejmowało budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową, remont chodnika, poszerzenie i remont nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Targową oraz przebudowę i remont chodnika, przebudowę konstrukcji jezdni, budowę urządzeń odwadniających drogę na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do skrzyżowania z ul. Kolejową.

Dokonano również zmiany i aktualizacji organizacji ruchu orz montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Wykonawczy „Kommel”, który został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego

14 sierpnia dokonano odbioru technicznego w którym wzięli udział: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Piotr Janusiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej, Łukasz Dragan - Radny Rady Miejskiej, Mariola Kachnic - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2, wykonawca oraz pracownicy Urzędu Miasta z referatu drogownictwa.