Święty Jan Paweł II ogłoszony patronem Kalwarii Zebrzydowskiej

Święty Jan Paweł II, Papież Polak został ogłoszony Patronem Kalwarii Zebrzydowskiej.  Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski na ręce Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego przekazał dekret potwierdzający ten fakt. Ta podniosła dla miasta uroczystość  nastąpiła  na zakończenie Odpustu Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Matka Boża Kalwaryjska wskazując na Jezusa Chrystusa pokazywała Janowi Pawłowi II drogę. Wpatrując się w Jej wizerunek widział, jak ukochał Ją Chrystus, i jaką miłością obdarza każdego z nas. Tutaj uczył się miłości do Niej – mówił abp Marek Jędraszewski o papieżu Polaku, który w czasie dzisiejszych uroczystości ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony patronem Kalwarii Zebrzydowskiej.

Starania o uczynienie Jana Pawła II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej  rozpoczęły się pod koniec 2019 r. Na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miejska podjęła jednomyślnie  w dniu 30. grudnia 2019 r. uchwałę z prośbą skierowaną do Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego o poparcie inicjatywy ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej.
Metropolita uchwałę wraz z rekomendacją przekazał do Stolicy Apostolskiej. Do prośby miasta pozytywnie odniósł się również Episkopat Polski oraz Nuncjusz Apostolski Salvatore Pennacchio.

Po Mszy św. kanclerz krakowskiej kurii ks. Grzegorz Kotala odczytał dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ustanawiający św. Jana Pawła II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej. Abp Marek Jędraszewski przekazał dekret burmistrzowi miasta.

Ustanowienie Świętego Jana Pawła II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej, to dla nas wszystkich wielki zaszczyt ale i wielkie zobowiązanie – mówi Burmistrz Augustyn Ormanty. Miasto chce realizować naukę wielkiego patrona. Jan Paweł II pokładał wielkie nadzieje w młodzieży, dlatego chcę, aby powstało stowarzyszenie , które będzie wspierać ubogą, ale zdolną młodzież, będzie to żywy pomnik patrona. A skoro Karol Wojtyła chętnie modlił się na kalwaryjskich dróżkach, to we współpracy z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym planuję zaprosić samorządowców z całej Małopolski  do pójścia jego śladami. Co roku, w pierwszą sobotę czerwca, spotkajmy się w Polskiej Jerozolimie – dodaje burmistrz.

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pracuje nad stworzeniem logo i identyfikacji wizualnej, wplatając w nią papieskie symbole. We współpracy z sanktuarium i parafią św. Józefa, miasto pragnie poszerzyć propozycję nabożeństw za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

Kalwaria Zebrzydowska, przyjmując za Patrona Świętego Jana Pawła II niewątpliwie wpisze się w historię i stworzy dla swoich mieszkańców duchowe dziedzictwo.

Dzięki opatrzności bożej, wsparciu i przychylności Papieża Franciszka, kard. Konrada Krajewskiego i śp. kard. Zenona Grocholewskiego oraz ks. prałata Pawła Ptasznika, nasz wniosek był procedowany w trybie pilnym
– podkreśla i dziękuje burmistrz Augustyn Ormanty

Warto podkreślić, że decyzja o ustanowieniu Świętego Jana Pawła II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej, została podjęta w trybie pilnym a pozytywna odpowiedź Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nadeszła do  kalwaryjskiego magistratu w maju br.  Dekret w tej sprawie miał zostać przekazany w czerwcu, podczas zebrania KEP w Kalwarii Zebrzydowskiej, jednak plany pokrzyżowała pandemia.

Należy wspomnieć, że Jan Paweł II – jako jedyny otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Akt przekazany został Papieżowi w Ludźmierzu w czasie VI pielgrzymki do Polski. Wówczas przyjął z rąk Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz przedstawicieli Rady Miejskiej dekret potwierdzający to wydarzenie.

Karol Wojtyła od najmłodszych lat nawiedzał Kalwarię Zebrzydowską, bazylikę i dróżki. Przybywał tu początkowo z ojcem a następnie jako kapłan, biskup, kardynał a ostatecznie jako następca św. Piotra. W czasie przejazdu do Wadowic i krótkiego postoju na kalwaryjskim rynku, 14. sierpnia 1991 r. Papież wypowiedział znamienne słowa: „Dziś tylko na krótko się tu zatrzymuję. Ale tutaj serce moje zostało na zawsze”.

Ostatnia Eucharystia na polskiej ziemi w 2002 r. miała miejsce w kalwaryjskiej Bazylice. Tutaj Jan Paweł II zawierzył Maryi losy Kościoła i Narodu Polskiego. Wydarzenie to było klamrą spinającą życie Karola Wojtyły – Jana Pawła II, największego pośród Pielgrzymów Kalwaryjskich.

Tekst: Tomasz Baluś

Foto: o. Franciszek Salezy Nowak OFM, Sanktuarium Kalwaryjskie

 

16.08.2020