Do Gminy Kalwaria Zebrzydowska trafi 2 mln 764 tys. zł dotacji z Województwa Małopolskiego

Gmina Kalwaria Zebrzydowska i Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymały dotację  na łączną kwotę 2 mln 764 zł, w ramach programu „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji gospodarka wodno – ściekowa”.

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty i Prezes WPWiK Sp. z o.o.o Bożena Mróz-Tumidajska z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego, wicemarszałka Tomasza Urynowicza i radnej Marty Mordarskiej odebrali promesy na pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach „wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

127 wniosków wpłynęło do województwa małopolskiego w projekcie objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Już w trakcie naboru, dzięki staraniom Zarządu Województwa Małopolskiego, kwota środków powiększyła się o kolejne siedem mln euro w stosunku do limitu pierwotnego i aż o 14 mln euro od początku kadencji obecnego Zarządu Województwa. Ostatecznie województwo małopolskie dysponuje blisko 106 mln zł przy obecnym kursie euro.

Nie ma innego sposobu na rozruszanie gospodarki jak odważne przekazywanie pieniędzy na rynek. Prace, na które samorządowcy otrzymali środki finansowe, wykonają przedsiębiorcy z naszego regionu. Nie będziemy się zamykać, a wręcz odwrotnie koncepcja Zarządu Województwa Małopolskiego przewiduje wprowadzenie jak najwięcej pieniędzy dla gospodarki Małopolski - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Gospodarz regionu przypomniał, że Zarząd Województwa Małopolskiego szukał i znalazł pieniądze w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskim Funduszu Społecznym. Środki były w „różnych kieszonkach”, udało się je mądrze wykorzystać.

  • Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała -  1 mln 633 tys. zł dotacji na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska”.
  • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 460 tys. zł  dotacji na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Górnym – przysiółek Żarek”
  • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 670 tys. zł dotacji na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Barwałdzie Górnym – przysiółek Wyręby – Kamieniec”
Dziękujemy Zarządowi Województwa Małopolskiego, za przychylność i przekazane wsparcie finansowe!