Droga Leńcze-Przytkowice jak nowa

Zakończyły się prace związane z przebudową ważnej drogi gminnej łączącej dwie miejscowości Leńcze i Przytkowice. Na odcinku 1 km 400 m dokonano generalnego remontu nawierzchni jezdni, remontu zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika i przystanków autobusowych.

Wartość  robót wyniosła 2 mln 744 tys. zł, na ten cel pozyskano dotację w wysokości aż 2 mln 195 tys. zł.

Przebudowa tej gminnej drogi  była możliwa dzięki pozyskanej przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Po przebudowie droga gminna Leńcze-Przytkowice zyskała zupełnie nowy wygląd i stała się bezpieczniejsza, położono nową nawierzchnie, poszerzono jezdnię, zyskali również piesi bowiem na całej długości drogi położono chodnik, zadbano też o wykonanie zjazdów do posesji, wykonano na  całym odcinku kanalizację deszczową, powstały zatoki autobusowe – mówi Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty

W ramach zadania wprowadzono aktualizację organizacji ruchu i zamontowano urządzenia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W czwartek 2 lipca dokonano odbioru inwestycji, w której wzięli udział min.: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, radna Rady Miejskiej Jolanta Krzeszowska Mirocha, Mariusz Janczar – kierownik budowy z firmy DROGBUD Spytkowice.

Poza zakończonym remoncie wspomnianej drogi gminnej Leńcze - Przytkowice,  do końca wakacji zostanie przebudowana ulica Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, a niebawem rozpoczną się remonty kolejnych dróg gminnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i Zebrzydowicach.

Warto wspomnieć, iż Gmina Kalwaria Zebrzydowska w ostatnim czasie ma bardzo dobrą passę jak chodzi o inwestycje drogowe.

Warto też przypomnieć, że ostatnio przygotowane przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych także otrzymały dotację z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości: 1 mln 391 tys. zł. na realizację dwóch zadań.

Dzięki pozyskanej dotacji zostaną przebudowane również drogi w: - Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Piłsudskiego na odcinku ok. 520 m., - Zebrzydowicach - "Strona Proboszczowa" na odcinku 680 m. Otrzymane dotacje pokryją 50 % zaplanowanych inwestycji.

To wszystko sprawia, iż możemy już teraz śmiało powiedzieć iż 2020 rok będzie rekordowy pod kątem inwestycji, remontów drogowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.