OSP Kalwaria Zebrzydowska z dotacją na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Kolejna dobra informacja, związana z pozyskaniem środków z zewnątrz.  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymała dotację w wysokości 310 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu ogólnopolskiego program finansowania służb ratowniczych.

Wniosek o dofinansowanie został przygotowany przez Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Otrzymane dofinansowanie obejmuje zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożenia.

Warto dodać, że w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, została już zagospodarowana kwota 350 tys. zł, dzięki wspomnianemu montażowi finansowemu oraz innym środkom, realnym staje się zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalwaria Zebrzydowska, która w tym roku świętuje Jubileusz 140-lecia swojego założenia.

- Środki własne OSP Kalwaria Zebrzydowska - 50 tys. zł
- Wkład Gminy - 350 tys. zł
- Dotacja z KSRG - 50 tys. zł
- Środki WFOŚiGW - 310 tys. zł

W województwie małopolskim służbę pełni ponad 70 000 druhów, którzy funkcjonują w 1360 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Aby mogli jeszcze sprawniej działać, trafią do nich nowoczesne samochody bojowe.

Na potrzeby małopolskich druhów zakupione zostaną 52 wozy strażackie o łącznej wartości ponad 40 milionów złotych. Uroczystego przekazania promes Ochotniczym Strażom Pożarnym z naszego województwa dokonał dziś wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek.

W pomoc w pomyślnej finalizacji zakupu nowego wozu strażackiej dla OSP Kalwaria Zebrzydowska, zaangażowali się Poseł RP Filip Kaczyński, radny Rady Miejskiej Marcin Zadora oraz Prezes Piotr Śliwa i Naczelnik Piotr Buśko.