Ponad 1 mln dotacji na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała z  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wsparcie w wysokości 1 mln 66 tys. zł w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dzięki otrzymanym środkom finansowym zostanie dokończona budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób.

Realizacja wspomnianego zadania jest możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodą Małopolskim, Radnymi Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz zaangażowaniu i pomocy Posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego i  Radnego Marcina Zadory.

Złożony przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wniosek otrzymał wsparcie w wysokości 1 mln 66 tys. zł, wcześniej Gmina Kalwaria Zebrzydowska w połowie 2019 roku, otrzymała dotacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 1 mln zł, dzięki tym środkom w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce gminnej przy Alei Jana Pawła II powstaje ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Zakończyliśmy już I etap prac, który polegał na wybudowaniu obiektu w stanie surowym zamkniętym zagospodarowaniu terenu, wykonaniu przyłączy do mediów.  Zakończenie II etapu prac zaplanowano na koniec 2020 r,  w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg związany z pracami wykończeniowymi – mówił burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, dodając  Chcę serdecznie podziękować  ministerstwu, panu ministrowi, panom wojewodom, panu posłowi Filipowi Kaczyńskiemu za  skuteczne rekomendacje oraz radnemu Marcinowi Zadorze. Taka partnerska współpraca  zaowocowała i przynosi efekty.

Powstający ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych, ma być miejscem, w których osoby niepełnosprawne będą uczyć się samodzielności, nabywać umiejętności niezbędnych w codziennym życiu czy nawet przygotować się do pracy zawodowej, co jest niezwykle ważne.

ŚDS powstaje w Kalwarii Zebrzydowskiej przy Alei Jana Pawła II w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia.

W dniu wczorajszym (22 czerwca)  w Małopolsce gościł sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. W czasie spotkania  przekazano dotację w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Wiceminister Stanisław Szwed przekazując promesę dla gminy Kalwaria Zebrzydowska na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na 30 miejsc, dodał, że jest to prawdziwa „wisienka na torcie”, minister zapewnił również, że przyjedzie na otwarcie ośrodka.

W wydarzeniu uczestniczyli również: poseł Urszula Rusecka, poseł Filip Kaczyński, senator Wiktor Durlak i wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

 

 

I etap prac Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej