Prace związane z przebudową dróg w Kalwarii Zebrzydowskiej i Leńczach przebiegają zgodnie z planem

Pomimo panującej pandemii prace związane z przebudową dróg gminnych w Kalwarii Zebrzydowskiej przebiegają zgodnie z planem. Augustyn Ormanty Burmistrz Miasta wraz z pracownikami Urzędu Miasta zwizytował prowadzone prace, jakie są prowadzone w Kalwarii Zebrzydowskiej na ul. Broniewskiego i Leńczach.

Przypomnijmy złożone przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wnioski o dofinansowanie dwóch zadań, zostały ocenione pozytywnie i otrzymały wsparcie finansowe w wysokości ponad 2mln 816 tys. zł – 80 % wartości inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

- Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej, ul. Broniewskiego – na odcinku około 500 m., po zakończeniu robót droga ta zmieni się nie do poznania, najważniejsza zmiana będzie dotyczyła odcinka od Placu Targowego do ul. Kolejowej – który stanie się drogą jednokierunkową, przybędzie miejsc parkingowych. W najbliższym czasie ul. Broniewskiego zostanie wyłączona z ruchu – będziemy informować was na bieżąco.

-  Trwają również prace przy drodze gminnej w Leńczach „Leńcze - Przytkowice” na odcinku 1 km 400 m. Droga zostanie przebudowana niemal na nowo, już teraz zakres prac robi wrażenie.

Warto też przypomnieć, że ostatnio przygotowane przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych także otrzymały dotację z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości: 1 mln 391 tys. zł. na realizację dwóch zadań.

Dzięki pozyskanej dotacji zostaną przebudowane drogi w: - Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Piłsudskiego na odcinku ok. 520 m., - Zebrzydowicach - "Strona Proboszczowa"na odcinku 680 m. Otrzymane dotacje pokryją 50 % zaplanowanych inwestycji.