Nowe boisko przy Szkole Podstawowej w Leńczach

Na uczniów Szkoły Podstawowej w Leńczach, którzy powrócą do szkoły po ustaniu pandemii koronawirusa będzie czekała nie lada niespodzianka - nowe boisko szkolne.
W Leńczach zakończył się remont, który polegał na wykonaniu na istniejącym boisku szkolnym nawierzchni pouliretanowej o wymiarach 20x40 m.

Boisko zostało wyposażone w bramki do piłki ręcznej i nożnej, zestaw do siatkówki, zestaw do koszykówki, piłkochwyty. Od strony drogi gminnej zostało wymienione na całej długości ogrodzenie na piłkochwyty.

Całość prac wyniosła 412 tys zł.  Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% wartości zadania.

Warto w tym miejscu też przypomnieć, że zgodnie z decyzją Premiera 4 maja otwarte zostaną niektóre obiekty sportowe maksymalnie do 6 osób: jak stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki).

W listopadzie 2018 roku Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 mln 130 tys. zł
z przeznaczeniem na budowę Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barwałdzie Górnym oraz boiska przy Szkole Podstawowej w Brodach, a także przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach i przy Szkole Podstawowej nr 6 w Leńczach.

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 50 % pokryły koszty inwestycji jaką była   rozbudowa bazy sportowej, pozostałe 50 % pochodzić będzie z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

W ostatnim roku Gmina Kalwaria Zebrzydowska zainwestowała w rozbudowę bazy sportowej, dzięki środkom własnym i dotacji z Ministerstwa Sportu oddano do użytku:
- Salę Gimnastyczną w Barwałdzie Górnym
- Miniarenę sportową w Zebrzydowicach
- Boisko sportowe w Brodach
- Boisko wielofunkcyjne w Leńczach


W Kalwarii Zebrzydowskiej przy wsparciu Województwa Małopolskiego powstało boisko  sportowe na obiektach Kalwarianki.
Ze środków własnych Gminy Kalwaria Zebrzydowska wybudowano Skatepark.