1 mln 391 tys. zł dotacji na budowę dróg gminnych

Z oczywistych względów Wojewoda Małopolski nie mógł  zorganizować uroczystego wręczenia promes potwierdzających przyznanie środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dlatego w formule wideokonferencji wojewoda małopolski Piotr Ćwik przekazał dziś małopolskim samorządom informację o zadaniach, które otrzymały dofinansowanie. W wideokonferencji uczestniczył Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, a także  przedstawiciele powiatów: wadowickiego, suskiego, chrzanowskiego i oświęcimskiego.

Przygotowane przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymały dotację z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości: 1 mln 391 tys. zł. na realizację dwóch zadań. Dzięki pozyskanej dotacji zostaną przebudowane drogi w: - Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Piłsudskiego na odcinku ok. 520 m., - Zebrzydowicach - "Strona Proboszczowa"na odcinku 680 m. Otrzymane dotacje pokryją 50 % zaplanowanych inwestycji.

To kolejne wysokie kwoty dofinansowania dla Małopolski. Mimo przeciwności losu nie zaprzestajemy działań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku gminy i powiaty z naszego województwa otrzymają ponad 200 milionów złotych na realizację 170 zadań. Poprawa stanu dróg lokalnych to szansa na utrzymanie miejsc pracy w wielu firmach. W ten sposób napędzamy gospodarkę, co jest teraz szczególnie ważne – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. W Małopolsce dofinansowanie wyniesie 202,5 mln złotych, z czego 102,6 mln złotych będzie przeznaczone na zadania powiatowe, a z puli 99,9 mln złotych zostaną zrealizowane zadania gminne. Łącznie wsparcie uzyska 170 zadań, w tym 42 powiatowe i 128 gminnych. Dzięki temu możliwa będzie budowa, przebudowa lub remont w sumie 214 kilometrów dróg (118 km powiatowych i 96 km gminnych).

W czasie wideokonferencji w imieniu mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska, pielgrzymów licznie odwiedzających nasze miasto, Burmistrz podziękował Panu Premierowi Mateuszowi Morawickiemu, Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi i Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwik za okazane wsparcie finansowe na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w miejscowościach Kalwaria Zebrzydowska i Zebrzydowice.

Burmistrz dodał, że otrzymana pomoc przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawy parametrów technicznych lokalnej sieci dróg, jak również wpłynie wymiernie na poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców i pielgrzymów.

Zrealizowane zostanie zadania:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na odcinku ok. 520 m. - dotacja w wysokości 536.821,00 zł

W ramach zadania zaplanowano kompleksową przebudowę ulicy na całym odcinku, w zakresie budowy chodnika, przebudowy i remontu nawierzchni jezdni, remontu zjazdów i skrzyżowań oraz budowy elementów uspokojenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa.

Całkowity planowany koszt zadania: 1.073.642,33 zł z czego udzielona dotacja w wysokości 536.821,00 zł stanowi blisko 50% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania.

"Przebudowa drogi gminnej w Zebrzydowicach "Strona Proboszczowa" na odcinku ok. 560 m - dotacja w wysokości 854 920,00 zł
W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi gminnej wzdłuż Cedronu na odcinku od Kościoła Św. Michała Archanioła w Zebrzydowicach do mostu koło boiska sportowego, w zakresie budowy chodnika, kanalizacji deszczowej, poszerzenia jezdni, remontu zjazdów oraz montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowity planowany koszt zadania: 1.743.926,59 zł z czego udzielona dotacja w wysokości 854.920,00 zł stanowi blisko 50% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania.