Raport 26.03.2020 Koronawirus

Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska kwarantanną domową objętych jest obecnie 96 osób. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 stwierdzono u 2 sób z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska o czym informowaliśmy w dniu wczorajszym (25.03).

Dodatkowo pragniemy poinformować, że klatka schodowa bloku, w którym zamieszkują osoby zakażone w dniu wczorajszym poddana została dezynfekcji na koszt wspólnoty mieszkaniowej. Dodatkowo służby sanitarne docierają do osób, z którymi kontakt miały osoby zakażone, te osoby podobnie jak mieszkańcy części bloku zostaną objęci kwarantanną domową, osoby te zostaną też objęte badaniem na obecność koronowirusa.

Pragniemy też dodać, że Państwowy Inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wadowicach, podkreśliła również, iż zgodnie ze wskazaniami Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wydanymi w porozumieniu z Wojewodą Małopolskim informacje nt. osób zakażonych oraz objętych kwarantanną mogą być podawane wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych powiatów, bez rozbicia na gminy.

Jednak, w trosce o naszych mieszkańców będziemy Państwa informować szczegółowo o sytuacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Po ustaleniach z Komendantem Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej, poprzez wykorzystanie zestawów głośnomówiących zainstalowanych na pojazdach będących w dyspozycji policji, od dzisiejszego dnia mieszkańcy będą informowani o przestrzeganiu wydanych przez Rząd ograniczeniach i pozostaniu w domu.

Funkcjonariusze Policji zostali upoważnieni do kontrolowania osób przebywających na kwarantannie domowej, funkcjonariusze policji będą również kontrolować, zgromadzenia powyżej 2 osób na terenie gminy, zostali oni zobowiązani do nakładania mandatów na osoby, które nie przestrzegają kwarantanny.

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny bardzo państwa proszę o bezwzględną dyscyplinę! Stosowanie się do zaleceń służb, przestrzeganie kwarantanny. Od naszej samodyscypliny zależy zdrowie i życie waszych najbliższych

Przypominam i proszę o bezwzględne stosowanie się do zaleceń jakie zostały wprowadzone w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Proszę stosować się do tych zaleceń!

Zalecenia obejmują:

  • Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi! Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
  • Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
  • Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

Augustyn Ormanty
Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej