Potwierdzono dwa przypadki zakażenia koronawirusem

W dniu dzisiejszym (25.03) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wadowicach poinformowała, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u dwóch osób z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Badania potwierdziły zakażenie u dwojga mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej  (kobiety i mężczyzny w sile wieku), osoby te czują się dobrze, przebywają w izolacji domowej. Jak informuje Sanepid klatka schodowa bloku, w którym zamieszkują osoby zakażone będzie poddana dezynfekcji.

Ponadto, zgodnie  z danymi przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska kwarantanną domową  objętych jest 87 osób.


Szanowni Państwo,

Jestem w stałym kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za walkę z koronawirusem. Codziennie zbiera się sztab kryzysowy. Będziemy państwa na bieżąco informować i prosić o bezwzględną dyscyplinę!  Państwa zdrowie i bezpieczeństwo to najważniejszy priorytet.

Funkcjonariusze Policji zostali upoważnieni do kontrolowania osób przebywających na kwarantannie domowej, funkcjonariusze policji będą również kontrolować, zgromadzenia powyżej 2 osób na terenie gminy, zostali oni zobowiązani do nakładania mandatów na osoby, które nie przestrzegają kwarantanny.

Jak wiecie, Rząd Polski wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Proszę stosować się do tych zaleceń! Zalecenia obejmują:

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi! Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.

Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

Augustyn Ormanty
Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej