Biuletyn Informacyjny Urzedu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Rok 2019 był bardzo dobrym czasem dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Inwestycje, które prowadziliśmy w minionym roku, były rekordowe. Można było usłyszeć, że Gmina w minionym roku była jednym wielkim placem budowy. Kalwaria Zebrzydowska ma się czym pochwalić. Przeprowadzono inwestycje o łącznej wartości 13 mln 500 tys. zł, na które pozyskano dotacje na kwotę 5 mln 500 tys. zł. Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty podkreślał wielokrotnie, że wszystkie inwestycje były możliwe do zrealizowania dzięki  partnerskiej współpracy z samorządami szczebla powiatowego i wojewódzkiego, a także administracją rządową, dodając, że dobra współpraca owocuje, czego najlepszym przykładem jest 2019 rok.

Drodzy mieszkańcy, w Wasze ręce przekazuję Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Zawiera on podsumowanie minionego roku. Chcę podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, że 2019 rok był tak pomyślny. W sposób szczególny dziękuję Radnym Rady Miejskiej, którzy wspierają realizowane inwestycje – mówi Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty

Wspólnie zrealizowaliśmy bardzo ważne inwestycje! W 2019 oddaliśmy do użytku: Mini-arenę Sportową w Zebrzydowicach, Salę Gimnastyczną w Barwałdzie Górnym, Boiska wielofunkcyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej i Brodach,  zmodernizowaliśmy Szkołę Podstawową w Stanisławiu Dolnym, Bibliotekę Publiczną w Kalwarii Zebrzydowskiej,  oddaliśmy do użytku Skatepark oraz budynek Klubu Senior plus.

W 2019 roku rozpoczęliśmy prace związane z budową: Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej, rozbudową zaplecza kuchennego przy Świetlicy Wiejskiej w Barwałdzie Średnim, remontem dachu budynku szkoły Podstawowej w Przytkowicach, remontem boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Leńczach. Prace te zakończą się w 2020 roku.

O równie dobrym roku gmina może mówić gdy spojrzymy na inwestycje drogowe, ich wartość wyniosła 4 mln 845 tys. zł. Drugie tyle pozyskano w formie dotacji, tj. 4 mln 242 tys. zł z przeznaczeniem na remonty dróg.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w 2019 roku zrealizowała 114 zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych na łączną kwotę 2 mln 83 tys. zł, a także 56 inwestycji na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na łączną kwotę: 2 mln 762 tys. zł.

Biuletyn Informacyjny Urzedu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej  - DO POBRANIA