2020 rok Mikołaja Zebrzydowskiego

Dla Kalwarii Zebrzydowskiej 2020 rok jest wyjątkowym czasem. 17 czerwca mija 400 lat od śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego. W roku jubileuszowym pragniemy przypomnieć mieszkańcom jego postać poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń. Planujemy między innymi zorganizowanie koncertów, imprez sportowych, spotkań z mieszkańcami, które zgromadzą tysiące osób.

Województwo Małopolskie dzięki wsparciu Pana Marszałka Witolda Kozłowskiego przyznało Gminie Kalwaria Zebrzydowska wsparcie finansowe w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektów „2020 rok Mikołaja Zebrzydowskiego”. Wspólnie zrealizujemy kilka bardzo ważnych przedsięwzięć takich jak: Wydanie monografii Mikołaja Zebrzydowskiego, stworzenie filmu dokumentalnego „Polska Jerozolima” w którym główną postacią będzie Mikołaj Zebrzydowski, wybicie medalu – kopi z 1601 roku, organizacja koncertu nawiązującego do postaci fundatora miasta.

W dniu wczorajszym Burmistrz Miasta spotkał się Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim, spotkanie było okazją do złożenia podziękowań za otrzymaną pomoc.

W 2020 roku postać Mikołaja Zebrzydowskiego zostanie przypomniana poprzez wspólne działania z Województwem Małopolskim, ale też poprzez inne działania jak liczne konkursy dla dzieci i młodzieży, sympozjum naukowe, publikacje przybliżające postać założyciela miasta.

Została też omówiona możliwość współpracy przy koncercie jaki odbędzie się 25 czerwca a będzie dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Sanktuarium Kalwaryjskim.