Inwestycje drogowe na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w 2019 roku

Miniony 2019 rok dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska był rekordowy pod względem inwestycji. O równie dobrym roku gmina może mówić gdy spojrzymy na inwestycje drogowe, wyniosły one 4 mln 845 tys. zł. W minionym roku  drugie tyle pozyskano w formie dotacji, która wyniosły 4 mln 242 tys. zł z przeznaczeniem na remonty dróg.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w 2019 roku zrealizowała 114 zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych na łączną kwotę 2 mln 83 tys. zł, a także 56 inwestycji na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na łączną kwotę: 2 mln 762 tys. zł

W 2019 roku po raz pierwszy zastosowano „Mapę drogową prac”. Po szerokich konsultacjach prowadzonych przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z radnymi, sołtysami oraz Przewodniczącymi Zarządów Osiedli ustalono które drogi na terenie gminy zostaną zmodernizowane. Dzięki zastosowaniu „klucza”  wybrano  fragmenty dróg wymagające najpilniejszych remontów.

W 2019 roku Gmina Kalwaria Zebrzydowska pozyska 4 mln 132 tys. zł. Dzięki otrzymanemu wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych zostaną przebudowane dwie drogi gminne: ul. Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej i droga Leńcze - Przytkowice Leńcze.

Przypomnijmy złożone przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wnioski o dofinansowanie dwóch zadań, zostały ocenione pozytywnie i otrzymały wsparcie finansowe w wysokości ponad 4 mln 132 tys. zł – 80 % wartości inwestycji.

Otrzymana dotacja obejmuje zadania: Przebudowa drogi gminnej „ul. Broniewskiego” – około 500 m. kwota inwestycji: 1.576.616,04 zł, kwota przyznana: 1.261.292,00 zł, wysokość dofinansowania 80%. Przebudowa drogi gminnej „Leńcze Przytkowice” odcinek około 1 km 400 m w miejscowości Leńcze, – kwota inwestycji: 3.589.356,82 zł, kwota przyznana: 2.871.485,00 zł, wysokość dofinansowania 80%.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska nie zapomniała też o remontach dróg rolniczych, one również są ważne. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał Gminie Kalwaria Zebrzydowska 110 tysięcy złotych dotacji na modernizację i remont dróg rolniczych, dzięki tym środkom wyremontowane w Zebrzydowicach, Leńczach, Brodach i Barwałdzie Górnym na łączną kwotę 220 tys. zł.

Zrealizowano również prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 953 czyli kontynuację  budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 w m. Przytkowice.

 

Realizacja inwestycji na drogach gminnych w 2019 roku

Barwałd Górny

Modernizacja drogi do parkingu w rejonie Kościoła w miejscowości Barwałd Górny w zakresie utwardzenia powierzchni gruntu, utwardzenia poboczy oraz odnowy i remontu urządzeń odwadniających drogę

Barwałd Średni

Remont drogi "Horty Pnioki" w miejscowości Barwałd Średni.

Remont drogi "Do Łękawicy" w miejscowości Barwałd Średni.

Remont drogi "Do Łękawicy" w miejscowości Barwałd Średni – Etap II

Brody

Remont drogi "Koński Cmentarz II" w miejscowości Brody.

Remont drogi "Pustka" w miejscowości Brody.

Remont drogi "k/Wniebowstąpienia" w miejscowości Brody.

Remont drogi "Brody-Zarzyce" w miejscowości Brody.

Bugaj

Remont drogi "Piwnica" w miejscowości Bugaj

Remont drogi "Piwnica" w miejscowości Bugaj – Etap II

Leńcze

Remont drogi "Kąt" w miejscowości Leńcze

Remont drogi "Niwa" w miejscowości Leńcze

Remont drogi "Porąbki" w miejscowości Leńcze

Remont drogi "Zadział" w miejscowości Leńcze

Remont drogi "Zadział" w miejscowości Leńcze-etap II

Podolany

Remont drogi "Porąbki" w miejscowości Podolany

Remont drogi "Porąbki" w miejscowości Podolany - etap II

Remont drogi "Porąbki I" w miejscowości Podolany

Przytkowice

Remont drogi "Cmentarz" w miejscowości Przytkowice.

Remont drogi "Grabie" w miejscowości Przytkowice.

Remont drogi "Pagórek" w miejscowości Przytkowice.

Remont drogi "Rola" w miejscowości Przytkowice.

Remont drogi "Śródmieście" w miejscowości Przytkowice.

Remont drogi "Zagrody" w miejscowości Przytkowice.

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Wały

Wykonanie nakładki asfaltowej na parkingu przy drodze powiatowej

Stanisław Dolny Kępki

Remont drogi "Do Kurtów" w miejscowości Stanisław Dolny Kępki.

Remont drogi do Stawów Stanisław Dolny

Poszerzenie drogi k/Szkoły Stanisław Dolny – Etap I

Poszerzenie drogi k/Szkoły Stanisław Dolny – Etap II

Stanisław Dolny Dolany

Remont drogi "Zagórze" w miejscowości Stanisław Dolny Dolany.

Remont drogi "Zagórze" w miejscowości Stanisław Dolny Dolany- Etap II      Opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej Draboż

Zarzyce Małe

Remont i poszerzenie drogi w kierunku Izdebnika

Zarzyce Wielkie

Przebudowa drogi gminnej "Szkoła" w Zarzycach Wielkich

Przebudowa drogi gminnej „Szkoła” w Zarzycach Wielkich - Etap I

Przebudowa drogi gminnej „Szkoła” w Zarzycach Wielkich – Etap II

Zebrzydowice

Remont drogi "K/Grabińskiego" w miejscowości Zebrzydowice.

Remont drogi "K/Grabińskiego" w miejscowości Zebrzydowice-etap I

Remont drogi "K/Boiska" w miejscowości Zebrzydowice.

Remont drogi "K/Boiska" w miejscowości Zebrzydowice-etap I

Kalwaria Zebrzydowska

Remont drogi "Cmentarz" w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.

Remont drogi "Nowa" w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.

Remont drogi "Królowej Jadwigi boczna" w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Remont i utwardzenie terenu w ciągu ul. Broniewskiego

Remont i utwardzenie terenu w ciągu ul. Broniewskiego – etap II

Remont ul Zjednoczenia boczna w Kalwarii Zebrzydowskiej

Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Kalwarii Zebrzydowskiej w km 0+395 - 0+448

Remont infrastruktury drogowej na Os. Jana Pawła II

Remont drogi "ul. Piaskowa"