Komunikacja gminna w 2020 roku kontynuowana - Rozkład jazdy!

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 161 tys. zł. Tym samym transport gminny w 2020 roku będzie kontynuowany. Warto zaznaczyć, iż przyznana przez Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika dotacja jest drugą co do wielkości przyznaną dla samorządu gminnego w województwie małopolskim.

Wszystkie 4 linie obsługiwać będzie MK Trans o wysokim standardzie,  busy będą odpowiednio oznaczone, będą też spełniały wymogi niskiej emisji spalin Euro6.

Poniżej rozkład jazdy z przystanków docelowych, pełen rozkład jazdy zostanie opublikowany 7 stycznia 2020 r.

Dzięki otrzymanym środkom w 2020 na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska będą funkcjonowały 4 połączenia komunikacyjne:

- Kalwaria Zebrzydowska-Brody- Zebrzydowice-LKS Olimpia Zebrzydowice-Stanisław Dolny

- Kalwaria Zebrzydowska-Brody-Zarzyce Wielkie-Leńcze PKP-Leńcze Kościół- Podolany-koło krzyża w Podolanach

- Kalwaria Zebrzydowska-Zebrzydowice-Przytkowice Draboż-pętla Grabie ( do granicy Gminy)

- Kalwaria Zebrzydowska -Zebrzydowice-Bieńkowice -Stanisław Dolny Kępki

 

Wszystkie 4 linie obsługiwać będzie MK Trans,  busy będą odpowiednio oznaczone,  o wysokim standardzie, będą też spełniały wymogi niskiej emisji spalin Euro6.

 

Łączna kwota utrzymania wspomnianych połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska wyniesie 570 tys. zł, wkład własny gminy to 409 tys. zł

Warto zaznaczyć, że wniosek przygotowany przez Urząd Miasta Kalwaria Zebrzydowska został bardzo wysoko oceniony przez Wojewodę Małopolskiego. Gmina Kalwaria Zebrzydowska może też mówić o dużym sukcesie ponieważ zaledwie 14 gmin z Województwa Małopolskiego otrzymała dotację.

To już druga dotacja otrzymana przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska z przeznaczeniem na prowadzenie komunikacji gminnej.

Ustalenie tras już w bieżącym roku poprzedziły konsultacje z mieszkańcami tak aby połączenia odpowiadały ich potrzebom. Teraz przygotowując wniosek i rozkład jazdy na 2020 rok, Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej uwzględnił sugestie mieszkańców i korekty w rozkładzie jazdy, wprowadzono tez nowe połączenie na trasie: Kalwaria Zebrzydowska-Zebrzydowice-Bieńkowice-Stanisław Dolny Kępki.

 

Poniżej rozkład jazdy z przystanków docelowych

Kalwaria Zebrzydowska « Zebrzydowice «Brody« Stanisław Dolny Dolany

Odjazd z Kalwarii Zebrzydowskiej – dworzec

650 , 745 , 835 ,1325 ,1425 ,1515 ( sob.. 800 , 925 ,1110 ,1410)

Stanisław Dolny-Dolany - Kalwaria Zebrzydowska

715 , 810 , 900 ,1350 ,1450 ,1540 ( sob 825 , 950 , 11351435 ,)

 

Kalwaria Zebrzydowska « Zebrzydowice « Przytkowice

Kalwaria Zebrzydowska-Zebrzydowice-Przytkowice Draboż-pętla Grabie (ostatni przystanek przed granicą Gminy Kalwaria Zebrzydowska) - wg rozkładu:

Odjazd z Kalwarii Zebrzydowskiej – dworzec

555 , 655 , 1000 ,1510 ,1615 ,1720 ( sob. 655 , 900 ,1320 ,1520)

Przytkowice- Kalwaria Zebrzydowska

625, 725 ,1030 ,1540 ,1645 ,1750 ( sob. 725 ,930 ,1350 ,1550)

 

Kalwaria Zebrzydowska «Leńcze « Podolany:

Kalwaria Zebrzydowska-Brody-Zarzyce Wielkie - Leńcze PKP-Leńcze Kościół – Podolany - koło krzyża w Podolanach(ostatni przystanek przed granicą Gminy Kalwaria Zebrzydowska) - wg rozkładu:

Odjazd z Kalwarii Zebrzydowskiej – dworzec

555 , 650 , 1015 ,1320 ,1445 ,1615 , 1715( sob. , 650 , 1015 ,1320 ,1455)

Podolany - Leńcze- Kalwaria Zebrzydowska

620, 715 ,1040 ,1345 ,1510 ,1640, 1740 ( sob715 ,1040 ,1345 ,1520)

 

Kalwaria Zebrzydowska « Zebrzydowice-Bieńkowice « Stanisław Dolny Kępki,

Kalwaria Zebrzydowska-Zebrzydowice- Bieńkowic - Stanisław Dolny Kępki ( ostatni przystanek przed granicą Gminy Kalwaria Zebrzydowska)- wg rozkładu

Odjazd z Kalwarii Zebrzydowskiej – dworzec

625 , 715 , 800 ,1420 ,1540 ,1615 ( sob.810 , 1030 ,1210 ,1420)

Stanisław Dolny-Kępki - Kalwaria Zebrzydowska

640 , 730 , 815 ,1435 ,1555 ,1630 ( sob 825 , 1035 ,1225 ,1430)