Wymieniono 110 pieców finansowanych ze środków gminy Kalwaria Zebrzydowska

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w roku 2019 z własnych środków budżetowych pomogła wymienić mieszkańcom 110 "kopciuchów" na ekologiczne piece. Co warte podkreślenia wszystkie 110 pieców zostało dofinansowane z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w ramach działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza atmosferycznego w roku 2019 z własnych środków budżetowych dofinansowała 110 wymian pieców swoim mieszkańcom.

Dofinansowanie do wymiany starego kotła na nowe ekologiczne węglowe, gazowe lub na biomasę dla budynków gospodarstw indywidualnych w tym roku wynosiło 7 tysięcy złotych. Całość zadania to kwota 770 tysięcy złotych.

Efekty tego przedsięwzięcia to z jednej strony redukcja niskiej emisji poprzez dofinansowania do wymiany starych kotłów węglowych, a z drugiej strony zainstalowane w większości przypadków bezobsługowe nowoczesne ekologiczne systemy ogrzewania w domach.

W przyszłym roku również zaplanowano dofinansowania do wymiany starych kotłów.