Rusza przebudowa ulicy Broniewskiego, zyskają piesi i kierowcy

Ruszają prace związane z przebudową ulicy Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, zadanie realizowane będzie dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w wysokości 80% wartości zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Szykują się tutaj duże zmiany, droga gminna zostanie całkowicie przebudowana zyska nowy wygląd. Już po oddaniu inwestycji na odcinku od Placu Targowego do ulicy Kolejowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, dzięki czemu przybędzie więcej miejsc parkingowych.

Na odcinku ul. Broniewskiego od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ul. Kolejowej, wymieniona zostanie nawierzchnia asfaltowa wraz z nowym chodnikiem, budową urządzeń odwadniających

Już po oddaniu inwestycji na odcinku od Placu Targowego do ulicy Kolejowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, kierowcy  zyskają 14 nowych miejsc parkingowych. Planowane zakończenie inwestycji to lipiec 2020 roku.

5 listopada Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty podpisał z wykonawcą wyłonionym w przetargu Zakładem Wykonawczym KOMMEL umowę na przebudowę ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kolejowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, wykonawcy przekazano również plac budowy, obecnie trwają prace w ramach I etapu inwestycji.

W najbliższych miesiącach kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami, kulminacja prac planowana  jest na  wiosnę/lato 2020 roku, dlatego też  Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej prosi kierowców o wyrozumiałość.

Obecnie na odcinku od ulicy Mickiewicza do Palcu Targowego, trwają pracę związane z przebudową chodnika, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności pieszych i kierowców.

Natomiast 30 października 2019 r. Burmistrz Miasta podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej Leńcze-Przytkowice w miejscowości Leńcze, gdzie przekazano plac budowy.

W ramach tego zadania zostanie wykonana przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników i peronów przystankowych wraz z przebudową skrzyżowań oraz remontem i budową urządzeń odwadniających na odcinku 1 km 400 m. Planowany termin zakończenia  robót to lipiec 2020.

Przypomnijmy złożone przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wnioski o dofinansowanie dwóch zadań, zostały ocenione pozytywnie i otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 80 % wartości inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Za spodziewane utrudnienia w ruchu drogowym przepraszamy.