Wsparcie dla orkiestr dętych z Kalwarii Zebrzydowskiej i Przytkowic

We wtorek, 1 października w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" ogłoszono wyniki dwóch konkursów: Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 oraz Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 - NA START. Konkursy miały na celu wsparcie rozwoju i promocję twórczości orkiestr dętych z terenu Małopolski. Podczas wydarzenia wicemarszałek Łukasz Smółka, Anna Pieczarka z zarządu województwa, Iwona Gibas - wiceprzewodnicząca SWM oraz radni województwa: Rafał Stuglik, Filip Kaczyński i Stanisław Bukowiec wręczyli beneficjentom symboliczne czeki gwarantujące dofinansowanie zgłoszonych zadań.

Wsparcie otrzymały: Miejska Orkiestra Dęta w Kalwarii Zebrzydowskiej i Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Przytkowic. Symboliczne czeki wraz z Burmistrzem Miasta, odebrali Tadeusz Stela,  Robert Rudecki  i Dyrektor CKSiT Andrzej Burdek.

Liczba złożonych w konkursach wniosków przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zainteresowanie było ogromne, a to potwierdza, że konkurs był naprawdę trafiony. Dlatego też zdecydowaliśmy się zwiększyć środki przekazane na ten cel – mówiła Anna Pieczarka z zarządu województwa.

W pierwszym z konkursów – Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – adresowanym do organizacji pozarządowych wsparcie finansowe z budżetu województwa w wysokości 536 tys. zł pozwoli zrealizować aż 57 zadań. Wśród beneficjentów znalazły się m.in. Ochotnicza Straż Pożarna z Przytkowic. Dzięki tym środkom oprócz zakupu strojów, instrumentów, akcesoriów  będą mogły dofinansować projekty związane z rozwojem lub popularyzacją orkiestr poprzez organizację warsztatów, szkoleń oraz koncertów.

Dotacje, które otrzymają gminy pozwolą m.in. na zakup instrumentów, akcesoriów lub wydawnictw muzycznych. Chcemy wspierać tych, którzy wykorzystując swój talent i pasję pomagają pielęgnować kulturę regionu dla kolejnych pokoleń – dodała Anna Pieczarka z zarządu województwa.

W drugim konkursie – Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 - NA START! – dedykowanym małopolskim orkiestrom działającym w ramach instytucji kultury, złożono 51 wniosków na kwotę ponad 716 tys. zł. Finalnie komisja konkursowa zarekomendowała do dofinansowania 42 zadania na kwotę 364 tys. zł. Wśród kilkudziesięciu gmin, które otrzymały wsparcie znalazła się Kalwaria Zebrzydowska. W ramach tej dotacji zostaną zakupione koszule mundurowe i instrumenty muzyczne.

Łącznie na wsparcie małopolskich orkiestr z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczono 900 tys. zł. Choć nie jest to mała kwota, potrzeby są zdecydowanie większe. W obu konkursach otrzymaliśmy w sumie 131 ofert, a oczekiwana kwota wsparcia finansowego wyniosła ponad 2,1 mln zł. To pierwsze edycje konkursów, ale patrząc na zainteresowanie na pewno nie ostatnia – podsumował wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych złożył wniosek w ramach programu Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 - NA START i wspomógł OSP Przytkowice w skutecznym pozyskaniu dotacji.