Strażacy ochotnicy pokazali swoje umiejętności

W niedziele na stadionie Kalwarianki zostały przeprowadzone gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska.

W zawodach wzięło udział 16 drużyn w kilku kategoriach: w grupie MDP dziewcząt w wieku 12-16 lat – bieg sztafetowy i rozwinięcie bojowe, w grupie MDP chłopców w wieku 12-16 lat – bieg sztafetowy i rozwinięcie bojowe, w grupie C – kobiet – sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe oraz w grupie A – mężczyzn – sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe.

Nad poprawnością wykonywanych konkurencji czuwała komisja sędziowska złożona ze strażaków-ochotników z gminy Kalwaria Zebrzydowska. Głównym sędzią zawodów był dh st. Kpt. Bartłomiej Kowalski.

W ceremonii otwarcia uczestniczyli: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, . bryg. mgr inż. Krzysztof Cieciak z PSP Wadowice, Piotr Janusiewicz  Przewodniczący Rady Miejskiej Kalwarii Zebrzydowskiej, Wiesław Rudecki, Robert Rudecki, Marcin Zadora - Radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Tadeusz Stela Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1.

W zawodach po raz kolejny swoją siłę pokazali strażacy z OSP Przytkowice którzy wywalczyli trzy pierwsze miejsca, w grupie mężczyzn najlepsi okazali się strażacy z OSP Stanisław Dolny, a na podium wskoczyli druhowie z OSP Barwałd Górny i OSP Zebrzydowice.

Najlepsi otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Janusiewicza, mł. bryg. Krzysztofa Cieciaka, Komendanta  Miejsko-Gminego Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Stanisława Brózdy puchary, medale i nagrody.

Najlepsi będą też reprezentować gminę Kalwaria Zebrzydowska na zawodach powiatowych.

Grupa MDP dziewcząt

  1. OSP Przytkowice
  2. OSP Stanisław Dolny

Grupa MDP chłopców

  1. OSP Przytkowice
  2. OSP Stanisław Dolny
  3. OSP Kalwaria Zebrzydowska

Grupa  - kobiety

  1. OSP Przytkowice
  2. OSP Stanisław Dolny

Grupa mężczyźni

  1. OSP Stanisław  Dolny
  2. OSP Barwałd Górny
  3. OSP Zebrzydowice

Więcej FOTO - facebook.com/kalwariazebrzydowska/