Drukuj

XVII Letni Festiwal Muzyczny zakończony

"Muzyka działając przez zmysły, dotykiem swym nas ogarnęła, by zapaść w sercach ludzi, którzy pragną karmić się sztuką"

Wspaniały koncert "DONA NOBIS PACEM" w wykonaniu artystów rodem z Kalwarii Zebrzydowskiej: Ewy Wolak-Czarniak (alt) i Marcina Wolaka (bas-baryton), którym towarzyszyli mistrzowie muzyki organowej Andrzej Białko i jego syn Michał Białko oraz trębacze Tomasz Ślusarczyk i Michał Tyrański, zakończył tegoroczną - XVII edycję Letniego Festiwalu Muzycznego.

To wydarzenie kulturalne wpisało się już na stale w pejzaż naszego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Sanktuarium Kalwaryjskiego. Tego roku przez jedenaście piątkowych wieczorów; pielgrzymi, turyści, mieszkańcy miasta i gminy, a także liczna rzesza wiernych melomanów z różnych okolic, mogła cieszyć się pięknem muzyki klasycznej w wykonaniu znanych i cenionych artystów.
Koncert podsumowujący tegoroczny festiwal, który dedykowany został Jego Ekscelencji ks. Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu, zgromadził bardzo liczną publiczność, ciasno wypełniającą przestrzeń Kalwaryjskiej Bazyliki. Wykonawców i słuchaczy zaszczycił swą obecnością Jego Ekscelencja ks. Biskup Damian Muskus - który objął patronatem tegoroczny XVII Letni Festiwal Muzyczny. Natomiast, wśród dostojnych gości obecni byli również oo. Kustosz Gracjan Kubica, ks. Wiesław Cygan - Dziekan Dekanatu Kalwaryjskiego, Burmistrz Miasta i wielu innych zacnych melomanów.

Na tegorocznych koncertach zdecydowanie przeważała muzyka dawna i religijna. Zaprezentowano występy chórów i solistów śpiewających oraz grających na różnych instrumentach. Taki dobór pozwolił na wysłuchanie różnego rodzaju gatunków muzycznych oraz utworów z różnych epok.

 

 

Od XIV odsłony festiwalu - do chwili obecnej - dyrektorem artystycznym przygotowującym całość tego przedsięwzięcia, a także osobą prowadzącą koncerty jest dr Marcin Wolak. Organizacją techniczną i sprawami administracyjnymi zajmuje się Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przebieg koncertów dokumentuje i archiwizuje Pan Stanisław Sypniewski, który od lat troszczy się o rejestrację i przechowywanie nagrań ze spotkań z artystami.
W 2011 roku, XVI LFM uzyskał dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty” wdrażanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów”. Tegoroczny, XVII festiwal był w całości finansowany ze środków Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 

 

W obecne XVII już święto muzyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej, najdłuższe w historii naszych festiwali, słuchaczom zaproponowano 11 koncertów, które rozpoczęły się 25 maja i trwały do 10 sierpnia 2012r. Większość koncertów odbyła się w piątkowe wieczory po mszy św. w Bazylice M.B. Anielskiej ale był również koncert w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Brodach, a także w Pałacu Heroda na „kalwaryjskich dróżkach”.

Wieloletnia tradycja tego festiwalu na stałe wpisała się w kalendarz kulturalny województwa małopolskiego. Słuchanie muzyki „na żywo” w obiektach sakralnych, wyzwala w uczestnikach koncertów poczucie piękna i skłania do refleksji, gdyż muzyka przeżywana w miejscach sakralnych posiada inny wymiar niż słuchana w budowlach świeckich.

Wiernej, wspaniałej publiczności oraz wszystkim artystom - za bardzo dobrze wypełnioną misję, chwile wzruszeń i radości, a także Ojcom Bernardynom - stróżom naszych miejsc świętych, udostępnionych na potrzeby organizacji XVII Letniego Festiwalu Muzycznego - Urząd Miasta i CKSiT składa serdeczne podziękowania.