Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Krawczyński

dyżur: wtorki godz. 9:00 - 10:00

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Janusiewicz
dyżur: poniedziałki godz. 15:00 - 16:00

Tadeusz Wilk
dyżur: czwartki godz. 13:30 - 14:30

 

W godzinach pełnienia dyżurów, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków składanych do Rady Miejskiej.

 

 

Pobierz plik. STATUT GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

 

Pobierz plik. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST RADA MIEJSKA

 

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010

 

Radni Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018

 1. Tadeusz Chrostek
 2. Mirosław Faber
 3. Paweł Hebda
 4. Henryk Jaglarz
 5. Piotr Janusiewicz
 6. Marcin Krawczyński
 7. Piotr Kumor
 8. Wiesław Łuczak
 9. Robert Mikołajek
 10. Marcin Ożóg
 11. Ewa Pacut
 12. Tadeusz Stela
 13. Kazimierz Targosz
 14. Tadeusz Wilk
 15. Marcin Zadora (email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

 

Komisje Stałe Rady Miejskiej

1) Komisja Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.

Przedmiotem działania Komisji jest:

 • Ocena działalności służby zdrowia, oświaty, kultury i sportu. Inicjowanie działań w celu ich poprawy.
 • Ocena funkcjonowania opieki społecznej. Podejmowanie działań stymulujących rozwój różnych form pomocy.
 • Podejmowanie działań zmierzających do łagodzenia skutków bezrobocia.
 • Ocena funkcjonowania komunikacji masowej i podejmowanie działań w celu jej poprawy.
 • Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania klęskom żywiołowym.
 • Ocena stanu porządku publicznego oraz utrzymania czystości na terenie gminy.
 • Ocena działalności inwestycyjnej gminy w zakresie oświaty, kultury i sportu.
 • Podejmowanie działań na rzecz promocji gminy i współpracy z zagranicą.
 • Ochrona przeciwpożarowa.

Skład osobowy
Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

1. Pacut Ewa - Przewodnicząca
2. Janusiewicz Piotr - Zastępca
3. Hebda Paweł - Członek
4. Krawczyński Marcin - Członek
5. Ożóg Marcin - Członek
6. Wilk Tadeusz - Członek

 

2) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy.

Przedmiotem działania Komisji jest:

 • Planowanie strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego gminy. Współpraca z ekspertami w tym zakresie.
 • Opiniowanie spraw wynikających z art.128 ustawy o finansach publicznych.
 • Opiniowanie projektu budżetu.
 • Okresowa analiza realizacji budżetu. Postulowanie i opiniowanie ewentualnych korekt budżetu w czasie trwania roku budżetowego.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach finansowych oraz majątku gminy.
 • Wnioskowanie wysokości podatków i opłat lokalnych.
 • Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych.
 • Kontrola wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty.
 • Kontrolowanie wykonawstwa inwestycyjnego i remontów.
 • Planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej.
 • Ocena stanu majątku gminy.
 • Ocena sprawozdań z zarządu mieniem komunalnym.

Skład osobowy
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

1. Kumor Piotr - Przewodniczący
2. Chrostek Tadeusz - Zastępca
3. Faber Mirosław - Członek
4. Jaglarz Henryk - Członek
5. Janusiewicz Piotr - Członek
6. Zadora Marcin - Członek

 

3) Komisja Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy.
Przedmiotem działania Komisji jest:

 • Inspirowanie działalności zmierzającej do powiększenia zasobów gminy, współpraca z różnymi podmiotami gospodarczymi, fundacjami itp.
 • Analiza celowości współdziałania gospodarczego z innymi gminami i opiniowanie projektów uchwał Rady w tym zakresie.
 • Analiza celowości i możliwości rozwoju działalności gospodarczej.
 • Stwarzanie warunków dla rozwoju rzemiosła.
 • Analiza możliwości rozwoju infrastruktury turystycznej gminy.
 • Opracowywanie kierunków rozwoju produkcji rolnej.
 • Zabieganie o stworzenie warunków rozwoju produkcji rolnej oraz przetwórstwa płodów rolnych.
 • Czuwanie nad racjonalnym gospodarowaniem ziemią i gospodarką leśną.
 • Analiza działalności instytucji i przedsiębiorstw powołanych do obsługi rolnictwa
 • Podejmowanie inicjatyw dotyczących ekologii i zabytków.
 • Utrzymywanie kontaktów z Jednostkami Pomocniczymi Gminy, pomoc w ich działalności.

Skład osobowy
Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

1. Stela Tadeusz - Przewodniczący
2. Wilk Tadeusz - Zastępca
3. Łuczak Wiesław - Członek
4. Mikołajek Robert - Członek
5. Pacut Ewa - Członek
6. Targosz Kazimierz - Członek

 

4) Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o plan przez siebie opracowany, który jest zatwierdzany przez Radę Miejską.

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Hebda Paweł - Przewodniczący
2. Chrostek Tadeusz - Zastępca
3. Faber Mirosław - Członek
4. Jaglarz Henryk - Członek
5. Łuczak Wiesław - Członek
6. Ożóg Marcin - Członek