Szkoła w Gminie

Szkoły i placówki wychowawcze

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
www.spkalwaria.iap.pl
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
www.zszkalwaria.iap.pl
Zespół Szkół i Pacówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej
www.lokalwaria.iap.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
www.sosw-kalwaria.pl
Zespół Szkół Nr 2 im. Janusza Korczaka w Brodach
szkolabrody.pl
Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach
www.zsprzytkowice.pl
Zespół Szkół Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach
www.gimzebrzydowice.iap.pl
Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym
www.zsbarwaldg.iap.pl/
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zarzycach Wielkich
www.spzarzyce.iap.pl
Zespół Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim
www.spbarwaldsr.iap.pl
Zespół Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym
www.sp1stanislawd.prv.pl
Zespół Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach
www.splencze.iap.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym Dolany
www.sp2stanislawd.iap.pl

Przedszkole Publiczne w Kalwarii Zebrzydowskiej
www.spkalwaria.iap.pl

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej
www.smkalwaria.pl