Urząd MiastaPełna nazwa urzędu: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Nazwa gminy: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Województwo: małopolskie
Powiat: wadowicki
Adres: ul. Mickiewicza 7
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
telefon: 33 8766 006
33 8766 218
faks: 33 8766 301
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Burmistrz Miasta mgr Zbigniew Stradomski
Zastępca Burmistrza mgr Halina Cimer
Sekretarz Gminy: Zofia Pułczyńska
Skarbnik Gminy Małgorzata Leśniak
Czas pracy Urzędu poniedziałek - od 7:30 do 15:30
wtorek - od 7:30 do 15:30
środa - od 7:30 do 15:30
czwartek - od 9:00 do 17:00
piątek - od 7:30 do 15:30

Punkt Kasowy
Banku Spółdzielczego
w Kalwarii Zebrzydowskiej
(pokój nr 3, parter)
czynny

poniedziałek - od 7:45 do 14:30
wtorek - od 7:45 do 14:30
środa - od 7:45 do 14:30
czwartek - od 9:00 do 16:00
piątek - od 7:45 do 14:30

Konto Bankowe Urzędu Miasta


BANK SPÓŁDZIELCZY O/KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
49 8119 0001 0000 0387 2000 0010


Na w/w rachunek przyjmowane są wpłaty na podatki i opłaty lokalne (opłaty skarbowe).

Podatek można wpłacać również przelewem lub przekazem pocztowym na indywidualny numer konta widoczny w decyzji ustalającej jego wysokość.

 • Referaty ( 0 artykułów )

  Referaty Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej


  1. Referat Budżetowy (RB)

  2. Referat Finansowy (RF)

  3. Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (EDO)

  4. Referat Architektury i Nieruchomości (ARN)

  5. Referat Działalności Gospodarczej i Promocji (PDG)

  6. Referat Inwestycji i Drogownictwa (IDR)

  7. Referat Gospodarki Komunalnej (GK)

  8. Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (ZPŚ)

  9. Stanowisko Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i OC (ZKOC)

  10. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (POIN)

  11. Urząd Stanu Cywilnego (USC)

  12. Sekretariat (SA)

  13. Stanowisko ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (ZOK)

  14. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (ZP)

  15. Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM)

  16. Biuro Rady (BR)

  17. Kadry (KD)

  18. Informatyk (IN)

   

  WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIASTA

  NR POKOJU

  REF

  NAZWA

  TEL. WEWN.

  TEL. ZEWN.

  1

  BOM

  Biuro Obsługi Mieszkańców

  20

  33 8766 006
  fax 33 8766 301

  centrala: 33 8766 218
  33 8766 389

  1a

  IDR

  Referat Inwestycji i Drogownictwa

  25

  33 8766 005

  2

  USC

  Urząd Stanu Cywilnego

  50

  33 8766 382

  4

  RF

  Referat Finansowy

  37
  40

  33 8766 098
  33 8766 634

  6

  EDO

  Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

  27
  29

  33 8766 439

  8

  SA

  Sekretariat

  21

  33 8766 134

  9

  IN

  Informatyk

  45

  33 8766 199

  10

  ZOK

  Stanowisko ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

  28

  33 8764 012

  11

  KD

  Kadry

  24

  33 8766 702

  12

  PDG

  Referat Działalności Gospodarczej i Promocji

  42
  43

  33 8766 002

  13

  RB

  Referat Budżetowy

  41

  33 8766 701

  14

  GK

  Referat Gospodarki Komunalnej

  26

  33 8766 004

  33 8766 204

  16

  ZPŚ

  Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

  31

  33 8765 372

  17

  BR

  Biuro Rady

  32

  33 8766 645

  18

  ARN

  Referat Architektury i Nieruchomości

  34
  33

  33 8766 397
  33 8766 003

  21

  RB

  Referat Budżetowy

  36

  33 8764 028

  22

  ZP

  Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

  35

  33 8766 700


   Zarządzenie Nr 444/2013 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej


 • Przewodnik interesanta ( 0 artykułów )

  Przewodnik interesanta

   

  W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Burmistrz Miasta - w środy w godz. 7:30-15:00
  • Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta i kierownicy referatów - codziennie w godzinach urzędowania

  Kategorie plików do pobrania

     Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

  Zgłoszenie pobytu stałego Pobierz plik w formacie PDF
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Pobierz plik w formacie PDF
  Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące Pobierz plik w formacie PDF
  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące Pobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o wydanie dowodu osobistego Pobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Pobierz plik w formacie PDF

     Referat Działalności Gospodarczej

  Formularz CEIDG-1 (obowiązuje od 1 lipca 2011r.) Pobierz plik w formacie PDF
  Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1 Pobierz plik w formacie PDF

   

  Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

     Referat Gospodarki Komunalnej

  Wniosek o wycinkę drzew/krzewów Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
  Oświadczenie do wniosku o wycinkę drzew w przypadku współwłasności Pobierz plik w formacie PDF
  Procedura uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew Pobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o wydanie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Kalwaria Zebrzydowska Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Objaśnienia dotyczące wypełniania deklaracji

  Pobierz plik w formacie PDF

     Referat Architektury i Nieruchomości

  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Pobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Kalwaria Zebrzydowska Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o podział nieruchomości Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

     Referat Inwestycji i Drogownictwa

  Wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie drogi publicznej Pobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu do działki Pobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu do działki Pobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia działki Pobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budynku Pobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie działką drogową celem budowy/przebudowy/remontu Pobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Pobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót Pobierz plik w formacie PDF

     Referat Finansowy

  Uchwała Nr XXXV/314/2013

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

  Pobierz plik w formacie PDF

  Uchwała Nr XXXV/315/2013

  w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2014

  Pobierz plik w formacie PDF

  Uchwała Nr XXXV/317/2013

  w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

  Pobierz plik w formacie PDF
  Uchwała Nr XXXV/316/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2014 Pobierz plik w formacie PDF

  Wniosek-Żądanie do Referatu Finansowego o wydanie zaświadczenia

  Pobierz plik w formacie PDF
  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Pobierz plik w formacie PDF

   

  Informacja

  Referat Finansowy informuje, że osoby ubiegające się o zaświadczenie potwierdzające stan majątkowy lub zaległość podatkową obowiązane są zgłaszać się osobiście i posiadać dokument tożsamości i numer PESEL.

  Kierownik Referatu
  Małgorzata Drożdż

     Urząd Stanu Cywilnego

  Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

  Pobierz plik w formacie PDF

  Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

  Pobierz plik w formacie PDF

  Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

  Pobierz plik w formacie PDF

     Pozostałe pliki

  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  Pobierz plik w formacie PDF
 • Burmistrz Miasta ( 0 artykułów )

   

  Zbigniew Stradomski Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

  mgr Zbigniew Stradomski
  Halina Cimer Zastępca Burmistrza

  mgr Halina Cimer
 • Rada Miejska ( 0 artykułów )

   

  Dyżury Przewodniczącego
  Tadeusz Wilk

  oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  mgr Piotr Janusiewicz
  mgr Piotr Kumor

  środa 9:00 - 11:00
  czwartek 15:30 - 17:00

  pokój nr 17 II piętro

   

  Pobierz plik. STATUT GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

   

  Pobierz plik. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST RADA MIEJSKA

   

   

  Uchwały Rady Miejskiej

   

  Radni Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014

  1. Tadeusz Wilk - Przewodniczący Rady Miejskiej
  2. Piotr Janusiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
  3. Piotr Kumor - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
  4. Stanisław Brózda
  5. Tadeusz Chrostek
  6. Mirosław Faber
  7. Janusz Górny
  8. Paweł Hebda
  9. Henryk Jaglarz
  10. Jolanta Krzeszowska-Mirocha
  11. Agata Leja
  12. Robert Mikołajek
  13. Ernest Pacułt
  14. Barbara Pająk
  15. Marta Tokarska

   

  Komisje Stałe Rady Miejskiej

  1) Komisja Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.

  Przedmiotem działania Komisji jest:

  • Ocena działalności służby zdrowia, oświaty, kultury i sportu. Inicjowanie działań w celu ich poprawy.
  • Ocena funkcjonowania opieki społecznej. Podejmowanie działań stymulujących rozwój różnych form pomocy.
  • Podejmowanie działań zmierzających do łagodzenia skutków bezrobocia.
  • Ocena funkcjonowania komunikacji masowej i podejmowanie działań w celu jej poprawy.
  • Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania klęskom żywiołowym.
  • Ocena stanu porządku publicznego oraz utrzymania czystości na terenie gminy.
  • Ocena działalności inwestycyjnej gminy w zakresie oświaty, kultury i sportu.
  • Podejmowanie działań na rzecz promocji gminy i współpracy z zagranicą.
  • Ochrona przeciwpożarowa.

  Skład osobowy
  Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

  1. Hebda Paweł - Przewodniczący
  2. Janusiewicz Piotr - Zastępca
  3. Górny Janusz - Członek
  4. Jaglarz Henryk - Członek
  5. Pacułt Ernest - Członek
  6. Wilk Tadeusz - Członek

   

  2) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy.

  Przedmiotem działania Komisji jest:

  • Planowanie strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego gminy. Współpraca z ekspertami w tym zakresie.
  • Opiniowanie spraw wynikających z art.128 ustawy o finansach publicznych.
  • Opiniowanie projektu budżetu.
  • Okresowa analiza realizacji budżetu. Postulowanie i opiniowanie ewentualnych korekt budżetu w czasie trwania roku budżetowego.
  • Opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach finansowych oraz majątku gminy.
  • Wnioskowanie wysokości podatków i opłat lokalnych.
  • Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych.
  • Kontrola wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty.
  • Kontrolowanie wykonawstwa inwestycyjnego i remontów.
  • Planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej.
  • Ocena stanu majątku gminy.
  • Ocena sprawozdań z zarządu mieniem komunalnym.

  Skład osobowy
  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy.

  1. Pająk Barbara - Przewodnicząca
  2. Brózda Stanisław - Zastępca
  3. Chrostek Tadeusz - Członek
  4. Faber Mirosław - Członek
  5. Krzeszowska-Mirocha Jolanta - Członek
  6. Tokarska Marta - Członek

   

  3) Komisja Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy.
  Przedmiotem działania Komisji jest:

  • Inspirowanie działalności zmierzającej do powiększenia zasobów gminy, współpraca z różnymi podmiotami gospodarczymi, fundacjami itp.
  • Analiza celowości współdziałania gospodarczego z innymi gminami i opiniowanie projektów uchwał Rady w tym zakresie.
  • Analiza celowości i możliwości rozwoju działalności gospodarczej.
  • Stwarzanie warunków dla rozwoju rzemiosła.
  • Analiza możliwości rozwoju infrastruktury turystycznej gminy.
  • Opracowywanie kierunków rozwoju produkcji rolnej.
  • Zabieganie o stworzenie warunków rozwoju produkcji rolnej oraz przetwórstwa płodów rolnych.
  • Czuwanie nad racjonalnym gospodarowaniem ziemią i gospodarką leśną.
  • Analiza działalności instytucji i przedsiębiorstw powołanych do obsługi rolnictwa
  • Podejmowanie inicjatyw dotyczących ekologii i zabytków.
  • Utrzymywanie kontaktów z Jednostkami Pomocniczymi Gminy, pomoc w ich działalności.

  Skład osobowy
  Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

  1. Brózda Stanisław - Przewodniczący
  2. Mikołajek Robert - Zastępca
  3. Kumor Piotr - Członek
  4. Krzeszowska-Mirocha Jolanta - Członek
  5. Leja Agata - Członek
  6. Tokarska Marta - Członek

   

  4) Komisja Rewizyjna.
  Komisja Rewizyjna działa w oparciu o plan przez siebie opracowany, który jest zatwierdzany przez Radę Miejską.

  Skład Komisji Rewizyjnej

  1. Mikołajek Robert - Przewodniczący
  2. Chrostek Tadeusz - Zastępca
  3. Faber Mirosław - Członek
  4. Górny Janusz - Członek
  5. Jaglarz Henryk - Członek
  6. Leja Agata - Członek
 • Struktura organizacyjna ( 0 artykułów )

  Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

   

  Kliknij aby powiększyć

 • Środowisko ( 0 artykułów )

  Środowisko

  Informacje o środowisku udostępnione przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej znaleźć można w publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

  ekoportal  Karty A - wnioski o wycinkę drzew

     Karty B - decyzje na wycinkę drzew
  Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

   

  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze“ – teren MNr10

  Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy

   

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

 • Kasa ( 0 artykułów )

   

  Z dniem 1 września 2011 r. obsługę kasową Urzędu Miasta prowadzi Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej

  Punkt kasowy znajduje się na parterze Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 w korytarzu po prawej stronie wejścia głównego, pokój nr 3.

  Wszelkie opłaty na rzecz Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej są realizowane poprzez wpłaty bankowe bez prowizji na konto Urzędu Miasta tj:

  BANK SPÓŁDZIELCZY O/KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
  49 8119 0001 0000 0387 2000 0010

  Na w/w rachunek przyjmowane są wpłaty na podatki i opłaty lokalne (opłaty skarbowe).

   

  Kasa czynna w godzinach:

  poniedziałek, wtorek, środa, piątek
  od 7:45 do 14:30

  czwartek
  od 9:00 do 16:00

 • Herb i logo miasta ( 0 artykułów )

   

  Herb

  Herb Kalwarii Zebrzydowskiej

  Pobierz:
  Format rastrowy PNG
  Format wektorowy SVG

  Logo Logo Kalwarii Zebrzydowskiej

  Pobierz:
  Format rastrowy PNG
  Format wektorowy SVG