Ogłoszenia

Odbiór pomieszczeń przedszkola w Przytkowicach

Dokonano odbioru przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Zespołu Szkół w Przytkowicach.

czytaj dalej »

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

czytaj dalej »

Uwaga! Zmiana przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt!

Nowy obowiązek dokonania spisu zwierząt w stadzie.

czytaj dalej »

Punkty konsultacyjne LGD „Gościniec 4 żywiołów” - dodatkowe dyżury

LGD „Gościniec 4 żywiołów” uruchomiło dodatkowe godziny i miejsca dyżurów doradców na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

czytaj dalej »

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

W związku z opracowaniem „Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, pragniemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszania uwag do w/w dokumentu.

czytaj dalej »

Strona 70 z 101