Ogłoszenia - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym.

czytaj dalej »

Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina przedsiębiorcom o ciążących obowiązkach, wynikających z przepisów prawa, z zakresu: baterii i akumulatorów, decyzji z zakresu gospodarki odpadami, ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarki opakowaniami, opłaty produktowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, udostępnienia informacji o środowisku, składania dokumentów.

czytaj dalej »

Szkolenie z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności obszarowych w 2017 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zapraszają na szkolenie z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności obszarowych w 2017 roku, które odbędzie się 22 marca 2017 r. (środa) w godzinach 9.30 – 11.00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Mickiewicza 4.

czytaj dalej »

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Informacja na temat Krajowej Administracji Skarbowej

1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.  

czytaj dalej »

Możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej

LGD „Gościniec 4 żywiołów” pozyskał w ramach PROW na lata 2014-2020 fundusze na realizację LSR. Obecnie jest wdrażana Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin  Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Informacja w zakresie wycinki drzew

1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy  o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.). Ustawodawca wprowadził wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. W art. 83f w/w ustawy opisał wszystkie wyjątki zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów:

czytaj dalej »

Zakończono perlustrację gospodarstw

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że zakończył spis oraz kontrolę gospodarstw w Gminie Kalwaria Zebrzydowska, przeprowadzone w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

czytaj dalej »

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

czytaj dalej »

Ruszają konsultacje społeczne nowego regulaminu BO

W piątek 17 lutego ruszyły konsultacje społeczne, dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. W ich ramach do 3 marca mailowo i listownie przyjmowane będą stanowiska organizacji pozarządowych, zorganizowanych zostanie także 5 spotkań konsultacyjnych, w których mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele NGO jak i wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu. Wyniki konsultacji będą znane najpóźniej 3 kwietnia.

czytaj dalej »

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska"

czytaj dalej »

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na magazynowe z zapleczem socjalnym oraz budowa hali produkcyjnej"  

czytaj dalej »

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

czytaj dalej »

Perlustracja gospodarstw w Leńczach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że w dniu 2 lutego 2017 r. rozpocznie perlustrację gospodarstw w terenie zagrożonym wystąpieniem grypy ptaków o wysokiej zjadliwości w miejscowości Leńcze.

czytaj dalej »

Pozyskanie środków unijnych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 żywiołów, realizacja projektów oraz tworzenie inicjatyw klastrowych

czytaj dalej »

Środowisko - obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina o obowiązkach ciążących na przedsiębiorcach wykonujących działalność gospodarczą.

czytaj dalej »

Statystyczne badania ankietowe i rolnicze w 2017 roku

Główny Urzad Statystyczny, zgodnie z programem badan statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane sa przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizacje i realizacje na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urzad Statystyczny w Krakowie.

czytaj dalej »

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

W związku z okresem zimowym i znacznym spadkiem temperatur, apeluję o zwiększoną czujność i zwracanie uwagi na los zwierząt. Zima to najtrudniejszy czas dla zwierząt, dlatego kieruję prośbę do wszystkich mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi przy wykonywaniu opieki nad zwierzętami.

czytaj dalej »

Perlustracja gospodarstw

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że w dniu 18 stycznia 2017 r. rozpoczął perlustrację gospodarstw w terenie zagrożonym wystąpieniem grypy ptaków o wysokiej zjadliwości. Kontrola gospodarstw rozpocznie się od wsi Zarzyce Małe. Po ukończeniu perlustracji we wsi Zarzyce Małe rozpocznie się perlustracja gospodarstw we wsi Zarzyce Wielkie, Podchybie i Podolany.

czytaj dalej »

Nabór wniosków w LGD "Gościniec 4 żywiołów"

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków nr. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

czytaj dalej »

Strona 10 z 19