Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[13.07.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [31.07.2018] Informacja z otwarcia ofert [08.08.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym"

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej nr G000073 ul. Rólki dz. nr ewid. 3117/2 w Kalwarii Zebrzydowskiej w km 0+000 – 0+561

[20.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [05.07.2018] Informacja z otwarcia ofert [10.07.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [30.07.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

[19.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [27.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [13.07.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [13.07.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.08.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów wraz z ich pielęgnacją na terenie wskazanym przez Zamawiającego w mieście Kalwaria Zebrzydowska w roku 2018

[14.06.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [22.06.2018] Informacja z otwarcia ofert [04.07.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [06.07.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 11 z 94