Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

[30.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [18.01.2021] Pytania i odpowiedzi [18.01.2021] Informacja o zmianie treści SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [25.01.2021] Informacja z otwarcia ofert

czytaj dalej »

Modernizacja remizy OSP w Bugaju – kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

[29.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [21.01.2021] Informacja o unieważnieniu zamówienia [21.01.2021] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa sieci napowietrznej oświetlenia drogi gminnej Zebrzydowice Wudyka oraz sieci kablowej 0,4 kV na skrzyżowaniu z drogą nr 953 Skawina – Kalwaria Zebrzydowska w Zebrzydowicach odcinek 070 KM 1.327

28.12.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu 14.01.2021 - Informacja z otwarcia ofert 1.02.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.02.2021 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części

[18.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [29.12.2020] Informacja z otwarcia ofert [30.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 roku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska - zapytanie ofertowe

[8.12.2020] Zapytanie ofertowe [10.12.2020] Pytania i odpowiedzi [14.12.2020] Pytania i odpowiedzi [17.12.2020] Informacja z otwarcia ofert [17.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 2 z 99