Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[27.02.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [13.03.2020] Informacja z otwarcia ofert [24.03.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [8.04.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym

[16.01.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [23.01.2020] Pytania i odpowiedzi [31.01.2020] Informacja z otwarcia ofert [3.03.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [17.03.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

[9.01.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [17.01.2020] Informacja z otwarcia ofert [24.01.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [30.01.2020] Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty [31.01.2020] Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej [17.02.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od 1 lutego do 31 lipca 2020 r.

[16.12.2019] Ogłoszenie o zamówieniu [16.12.2019] Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia [30.12.2019] Informacja z otwarcia ofert [13.01.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [17.02.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części

[13.12.2019] Ogłoszenie o zamówieniu [24.12.2019] Informacja z otwarcia ofert [31.12.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [14.01.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 2 z 95